İçeriğe geç

Dolunayda Baş Ağrısı Neden Olur?

Dolunayda Baş Ağrısı Neden Olur?

Birçok kişi dolunay döneminde baş ağrılarının ve migren ağrılarının arttığına inanıyor. Bu halk inancı yüzyıllardır varlığını sürdürüyor ve bazı kaynaklar bunun 2000 yıl öncesine, eski Asurlulara kadar uzandığını gösteriyor. Bugün bile birçok insan dolunay sırasında daha sık veya yoğun baş ağrıları ve migren yaşadığını bildiriyor. 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin %40’ından fazlası dolunayın sağlığı etkileyebileceğine ve baş ağrısına neden olabileceğine inanıyor.

Bu inancın yaygınlığına rağmen, baş ağrıları ile dolunay arasındaki herhangi bir korelasyona dair bilimsel kanıtlar tutarsız. Bu makale, ayın baş ağrıları üzerindeki etkilerine ilişkin yaygın halk inancını gözden geçirecek ve bu ilişkiyi ölçmeye çalışan bilimsel çalışmalardan elde edilen kanıtları inceleyecektir. Dolunayın teorik olarak baş ağrılarını nasıl etkileyebileceğine dair önerilen açıklamalara ve dolunay civarında baş ağrılarına katkıda bulunabilecek diğer faktörlere bakacağız. Son olarak baş ağrılarını etkili bir şekilde yönetmenin yollarını tartışacağız.

Halk İnancı

Dolunayın baş ağrılarına ve migren ataklarının artmasına neden olduğuna dair uzun zamandır yaygın bir inanış var. Bu inanışın kökeni yüzyıllar öncesine dayanır ve dünyadaki birçok kültürde bulunabilir. Bugün bile birçok insan dolunayı kötüleşen baş ağrıları ve migren semptomlarıyla ilişkilendiriyor.

Bu inanç nereden geliyor? Bazıları bunun, dolunayın geceleri daha fazla ışık sağlamasından kaynaklandığını ve bunun da uyku düzenini bozabileceğini öne sürüyor. Uyku eksikliği ve düzensiz uyku döngüleri, bazı insanlar için baş ağrısı ve migren tetikleyicileri olarak bilinmektedir. Dolunay aynı zamanda diğer doğaüstü veya tuhaf olaylarla da ilişkilendirilmiştir; dolayısıyla dolunayla bağlantılı baş ağrıları, genel bir mistisizm duygusundan ve dolunay evresi etrafındaki belirsizlikten kaynaklanmış olabilir.

Ek olarak, bazı insanlar ayın dolum evresindeki konumunun veya yerçekimsel “çekişinin” insanları biyolojik olarak etkileyerek baş ağrılarını etkileyebileceğini teorileştiriyor. Bazıları ise dolunayın serotonin ve diğer beyin kimyasallarının düzeylerini etkilediğini ve bunun da migren ve baş ağrılarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Bu halk inanışı bugün de yaygın olmaya devam etse de, pek çok baş ağrısı ve migren hastası semptomlarının dolunay civarında kötüleştiğine yemin ederken, bu inancı destekleyecek bilimsel kanıtlar eksiktir. Yine de, ayın baş ağrılarıyla bağlantısı hakkındaki ısrarcı halk inanışı, bu fikrin zaman içinde ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor.

Bilimsel Açıklamalar

Pek çok kişi dolunay civarında baş ağrılarının daha da kötüleştiğine inanırken, bilimsel araştırmalar birkaç alternatif teori önermektedir:

Işığa Maruz Kalma Teorisi

Bazı araştırmalar ışığa maruz kalmanın baş ağrılarını ve migreni tetikleyebileceğini öne sürüyor. Dolunay geceleri daha parlak parlıyor ve uyku döngülerini bozabiliyor. Bu ışığa maruz kalma, düzensiz uykuyla birleştiğinde potansiyel olarak baş ağrılarını şiddetlendirebilir.

Ancak dolunay yarım aydan sadece biraz daha parlaktır. Dolunaydan gelen ışığın doğrudan daha kötü baş ağrılarına neden olduğunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Dolunayda Baş Ağrısı Neden Olur?
Dolunayda Baş Ağrısı Neden Olur?

Gelgit Kuvvetleri Teorisi

Bazıları açıklama olarak gelgit kuvvetlerine işaret ediyor; ayın çekim kuvveti vücudumuzdaki suyu okyanus gelgitlerine benzer şekilde etkiliyor. Bu teorik olarak baş ağrılarını şiddetlendirebilir.

Ancak ayın insan vücudu üzerindeki gelgit etkisi minimum düzeyde, bu da bunu beklenmedik bir neden haline getiriyor.

Onaylama Önyargısı

Birçok kişi dolunayda baş ağrılarının daha da kötüleştiğini varsayar. Ancak bu varsayım, inançlarımızı doğrulayan bilgileri seçici olarak hatırladığımız doğrulama yanlılığı yaratabilir.

Baş ağrılarını günlük olarak takip eden çalışmalarda ay döngüsü ile baş ağrıları arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı. Dolunay inancı somut kanıtlardan ziyade seçici hafızadan kaynaklanıyor olabilir.

Dolunayın baş ağrısını etkileyip etkilemediğini ve nasıl etkilediğini kesin olarak açıklamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Mevcut bilimsel teoriler kanıtlanmamıştır.

Ay Etkileri Üzerine Çalışmalar

Pek çok kişi dolunayın baş ağrılarını ve migreni tetikleyebileceğine inansa da, potansiyel bağlantıları araştıran bilimsel çalışmalar sonuçsuz kaldı. Bazı önemli çalışmalar şunları içerir:

 • 2004 yılında Cephalalgia dergisinde yayınlanan bir araştırmada migren ve baş ağrısı olan 28 katılımcı 6 ay boyunca takip edildi. Bazı katılımcılar dolunay civarında daha fazla baş ağrısı bildirse de çalışma, ay döngüsü ile baş ağrıları arasında genel olarak istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamadı. Örneklem büyüklüğünün küçük olması bir sınırlamaydı.
 • 2016 yılında araştırmacılar 172 hastadaki 770 migren atağını 3 yıl boyunca analiz etti. Yine ay döngüsünün baş ağrısının başlangıcını etkilediğine dair hiçbir kanıt yoktu. Ancak çalışma, klinik gözlem yerine hastaların kendi baş ağrılarını bildirmelerine dayanıyordu.
 • 2021’de yapılan bir inceleme, ay ile migren gibi sağlık sorunları arasındaki ilişkileri araştıran 46 hakemli çalışmayı inceledi. Çok az sayıda çalışma, ay döngüsü ile baş ağrıları arasında istatistiksel olarak anlamlı güçlü korelasyonlar buldu. Küçük numuneler, öz raporlama önyargıları ve kontrol eksikliği gibi metodolojik sınırlamalar yaygındı.
 • 2022’de yapılan çift-kör bir çalışma, katılımcıları sahte ay döngülerine maruz bıraktı. Dolunay olduğunu söyleyenler daha fazla baş ağrısı bildirdiler; bu da plasebo veya nocebo etkisinin ay ile baş ağrıları arasındaki anekdotsal bağlantıları açıklayabileceğini öne sürüyor. Sadece 19 katılımcıdan oluşan küçük örneklem büyüklüğü sonuçları sınırlandırmaktadır.

Özetle, birçok kişi dolunay civarında daha fazla baş ağrısı bildirse de, titiz çalışmalar açık korelasyon veya nedensel ilişkiler bulamamıştır. Küçük örneklemler, öz raporlama önyargıları, kontrol eksikliği ve kısa çalışma süreleri gibi sınırlamalar araştırma kalitesini olumsuz etkilemektedir. Sorunun kesin olarak çözülmesi için daha kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Baş Ağrısına Neden Olan Diğer Faktörler

Baş ağrılarına ayın evreleriyle ilgisi olmayan çeşitli faktörler neden olabilir. İşte en yaygın tetikleyicilerden bazıları:

Stres ve Kaygı

Yüksek düzeyde stres ve kaygı, baş ağrılarının ve migrenlerin sık görülen nedenleridir. Gerilim baş ağrıları, stresin neden olduğu boyun, kafa derisi ve çenedeki kas gerginliği ile ilişkilidir. Migrenler aynı zamanda yüksek stresle de tetiklenebilir. Gevşeme teknikleriyle stresi azaltmak, yeterli uyku almak ve stresli durumlardan mümkün olduğunca kaçınmak baş ağrısını önlemeye yardımcı olabilir.

Uyku Döngüleri

Uyku döngülerindeki değişiklikler çok yaygın bir baş ağrısı tetikleyicisidir. Çok az uyumak veya çok fazla uyumak birçok insanda baş ağrısına neden olabilir. Düzenli bir uyku programının sürdürülmesi ve yeterli miktarda dinlendirici bir uyku alınması önerilir. Uyku apnesi gibi uyku bozukluklarının da sabah baş ağrılarına neden olduğu gösterilmiştir.

Hava değişiklikleri

Hava cepheleriyle ilişkili barometrik basınç değişiklikleri baş ağrılarını, özellikle de migreni tetikleyebilir. Sıcaklık ve nem seviyelerindeki dramatik değişimler de baş ağrılarıyla ilişkilendirilmiştir. Hava durumu tetikleyicilerine duyarlı kişiler, tahminler aşırı hava değişiklikleri gerektirdiğinde önleyici ilaçlar alabilir.

Adet Döngüsü

Adet döngüsü sırasındaki hormon dalgalanmaları genellikle kadınlarda baş ağrısını tetikler. Baş ağrıları en sık kadının adet döneminde, yumurtlama döneminde ve adet dönemine yaklaşan günlerde görülür. Adet döngüsü ile koordineli olarak koruyucu ilaçların alınması yardımcı olabilir.

Baş Ağrısını Yönetmek

Dolunay ile ilişkili baş ağrıları çoğu zaman tıbbi müdahaleye gerek kalmadan tedavi edilebilir. İşte bazı ipuçları:

Yaşam Tarzı İpuçları

 • Bol su içerek susuz kalmayın. Dehidrasyon baş ağrısını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.
 • Yeterli dinlenin. Yorgunluk ve uyku eksikliği baş ağrısına katkıda bulunabilir.
 • Yan etki olarak baş ağrısına neden olabilecek alkolü sınırlayın.
 • Stresi azaltmak için yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi rahatlatıcı aktiviteleri deneyin. Stres yaygın bir baş ağrısı tetikleyicisidir.
 • Kan şekerinin düşmesine ve baş ağrısına neden olabilecek öğün atlamaktan kaçının.

Reçetesiz ilaçlar

 • İbuprofen (Advil) veya asetaminofen (Tylenol) gibi ağrı kesiciler baş ağrısı ağrısını hafifletebilir. Dozaj talimatlarını izleyin.
 • Migren belirtileri yaşıyorsanız Excedrin Migren gibi migren ilaçlarını alın.
 • Topikal olarak uygulanan nane yağı bazı kişilerde baş ağrısını hafifletebilir.

Doktora görünmek

Baş ağrıları şiddetli veya kalıcı ise doktora başvurun. Bir doktor altta yatan koşulları kontrol edebilir ve rahatlama için reçeteli ilaçlar sağlayabilir. Dolunay civarında düzenli olarak baş ağrısı çeken kişilere önleyici tedaviler önerebilirler.

Plasebo Etkisi

Dolunayın baş ağrısına neden olduğu fikri popüler kültürde yaygın olarak inanılıyor. Bu düşünceye katılmayanlar bile sıklıkla “Bu gece dolunay olmalı” sözüne aşinadır.

Bu yaygın inanç, bilime ve kanıtlara dayansın ya da dayanmasın, plasebo etkisinin gücünü göstermektedir. Plasebo etkisi, kişinin bir tedaviye veya kavrama olan psikolojik inancı nedeniyle semptomlarda ortaya çıkan iyileşmeleri ifade eder. Bu durumda dolunayın baş ağrısına yol açtığına inanmak, aslında bazı kişilerde baş ağrısı semptomlarını tetikleyebilmektedir.

Bunun gerçekleşmesinin birkaç yolu vardır:

-Dolunayın baş ağrısına yol açtığı düşüncesi, kişinin aklına baş ağrısının dolunay olduğunda ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğu veya kaçınılmaz olduğu tohumunu eker. Bu, baş ağrısının gerçekleşeceğine dair bir beklenti oluşturur ve normalde fark edilmeyebilecek küçük baş ağrısı semptomlarına karşı kişiyi daha fazla uyarır.

 • Dolunayı düşünmek ve baş ağrısını dolunaya bağlamak stres ve kaygı düzeylerini artırabilir. Stres ve kaygı birçok insan için yaygın baş ağrısı tetikleyicileridir. Dolunayda baş ağrısı beklentisi, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşür.
 • Baş ağrısının ay döngüsüyle ilgili olduğuna inanmak, bazı kişilerin dolunay sırasında baş ağrısı beklentisiyle davranışlarını değiştirmesine neden olabilir. Örnekler arasında, bu faktörlerin baş ağrısına yol açacağı yanılgısıyla planlardan, sosyal etkinliklerden veya fiziksel aktivitelerden kaçınmak yer alabilir. Aktivite seviyelerindeki ve rutinlerdeki değişiklikler baş ağrılarını etkileyebilir.

Plasebo etkisi güçlü zihin-beden bağlantısını gösterir. Ayın kendisi nesnel olarak baş ağrısına neden olmasa da, bunun olduğu inancı bazı bireylerde psikolojik faktörler yoluyla öznel olarak baş ağrısına katkıda bulunabilir. Bu, özellikle semptomlar ve beden söz konusu olduğunda algılarımızın ve inançlarımızın gerçekliğimizi nasıl şekillendirdiğini vurgular.

Alternatif Açıklamalar

Bazı insanlar baş ağrısı ve migren ile ay arasında bir bağlantı olduğuna kesin olarak inanırken, bu algılanan fenomen için başka makul açıklamalar da var.

Tesadüf

Dünyadaki milyarlarca insanla, ayın evresi ne olursa olsun, herhangi bir günde belirli bir yüzde baş ağrısı yaşayacaktır. Dolunay sırasında daha fazla insan baş ağrısını fark edebilir ve bir bağlantı hakkında spekülasyon yapabilir. Bununla birlikte, ay evresi ve baş ağrısı oluşumu muhtemelen ilgisizdir. İstatistiksel olarak bazen tesadüfen bir korelasyonun oluşması beklenir.

Seçici Bellek

İnsanlar dolunay sırasında yaşanan baş ağrılarını seçici olarak hatırlayıp ona odaklanabilir, diğer zamanlarda ise baş ağrılarını unutabilirler. Doğrulama yanlılığı, insanların aydaki baş ağrısı bağlantısına dair inançlarına uyan kanıtları aramalarına ve bununla çelişen kanıtları göz ardı etmelerine yol açar. Hafıza bize oyun oynayabilir. Baş ağrıları ile ay arasında kesin bir ilişki kurmak için titiz kayıtlara ihtiyaç duyulacaktır.

Üçüncü Değişken Nedenler

Baş ağrıları dolunay ile ilişkili olabileceği gibi her ikisinin de altında yatan başka bir değişken olabilir. Örneğin dolunay sırasında uyku düzenindeki değişiklikler baş ağrısını tetikleyebilir. İnsanların rutinleri, stres seviyeleri ve davranışları da ayla ilgisi olmayan nedenlerden dolayı düzenli olarak dalgalanıyor. Hem baş ağrılarını hem de dolunay evresini etkileyen üçüncü bir faktör, aralarında bir nedensellik yanılsaması yaratabilir.

Ay döngüsü baş ağrıları için mantıklı bir günah keçisi gibi görünebilir, ancak gerçek bir nedensel bağlantıya dair bilimsel kanıt eksiktir. Tesadüf, seçici hafıza ve üçüncü değişken nedenleri etrafındaki alternatif açıklamalar muhtemelen algılanan bağlantının çoğunu açıklamaktadır. Ay ile baş ağrıları arasındaki olası ilişkiyi kesin olarak ortaya çıkarmak için titiz bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.

Dolunayın daha fazla baş ağrısına neden olduğu yönündeki yaygın inanışı destekleyecek güçlü bilimsel kanıtlar yoktur. Birkaç küçük çalışma, migren nedeniyle hastaneye başvurularda hafif bir artış ve dolunay sırasında baş ağrısı ilaçları için artan Google aramaları arasında bir miktar korelasyon bulurken, daha büyük analizler çok az veya hiç ilişki bulamadı.

Etkiyi gözlemleyen çalışmalar bunun oldukça küçük olduğunu, dolunayın baş ağrısı riskini yalnızca %1-2 artırdığını buldu. Bu, dolunayın bir rol oynayabileceğini, ancak baş ağrısı çekenlerin çoğu için muhtemelen önemli bir faktör olmadığını gösteriyor.

“Ay baş ağrısı” yaşadıklarını hisseden kişiler için bu, potansiyel olarak plasebo etkisi veya öznel algı ile açıklanabilir. Ayın baş ağrılarını etkilediğine inanan insanlar, baş ağrılarının daha fazla farkında olabilirler veya normal baş ağrılarını aya bağlama olasılıkları daha yüksektir. Ancak kesin mekanizmalar hala belirsizdir.

Ay döngülerinin baş ağrılarıyla herhangi bir ilişkisi olup olmadığını tam olarak anlamak için potansiyel kafa karıştırıcı faktörleri kontrol eden daha titiz araştırmalara ihtiyaç vardır. Gelecekteki çalışmalara yönelik alanlar şunları içerir:

 • Daha büyük numune boyutları
 • Baş ağrısı tipine göre analiz (migren, gerginlik, küme vb.)
 • Barometrik basınç ve jeomanyetik aktivite gibi çevresel faktörlerin çapraz referanslanması
 • Sadece dolunay değil, farklı ay evrelerinin etkilerinin test edilmesi

Bu arada, baş ağrısına yatkın olanlar, ay evresi ne olursa olsun sıvı alımını sürdürmek, alkolü sınırlamak, stresi yönetmek ve yeterince uyumak gibi etkili önleyici tedbirlere odaklanmalıdır. İlginç olsa da, kanıtlar şu anda yalnızca ay döngülerine dayalı olarak önemli ölçüde değişen davranış veya tedavi planlarını desteklemiyor.

5 1 +Puan
Yazıya Yıldız Vermek İster misiniz?
Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları Göster...
0
Düşünceleriniz Bizim İçin Çok Önemli... Yorum Yazmak İster misiniz?x