İçeriğe geç

Mesneviden Cevherler

Aşıklar Sultanı Mevlana Celaleddin Rumi’nin hayata ve uyanışa dair beyitleri ve hikayaleri…