İçeriğe geç

Başka Birinin Enerjisini Hissetmek

Başka Birinin Enerjisini Hissetmek

Yeni biriyle tanıştığımızda onun karakterini ve duygularını hemen anladığımız zamanları hepimiz yaşamışızdır. Bazen anında bir bağ ve rahatlık hissederiz, bazen de sanki o kişiyle ilgili bir şeyler “yanlış”mış gibi huzursuzluk hissederiz. Bu doğuştan gelen yeteneğe genellikle birinin enerjisini okumak veya titreşimlerini toplamak denir.

Peki enerjiyi okumak aslında ne anlama geliyor? Enerji, tüm canlıların yaydığı ince titreşimler olarak anlaşılabilir. Bizi çevreleyen ve iç dünyamız hakkında bilgi taşıyan görünmez bir alandır. Tıpkı fiziksel bedenlerimizin beden dili ve yüz ifadeleri gibi başkalarının algılayabileceği sinyaller yayması gibi, enerji alanlarımız da bilinçsizce algılanabilen titreşimler yayar.

Bazıları, sezgilerimiz aracılığıyla bu enerji dalgalarına uyum sağlama konusunda duyu dışı bir yeteneğe sahip olduğumuza inanıyor. Bu hepimizin doğuştan sahip olduğu bir beceridir, ancak çoğu zaman zamanla kaybolur. Ancak bazı insanların enerjiyi algılama konusunda daha güçlü bir doğal yeteneği vardır. Empatlar olarak bilinen bu kişiler duygusal radarlar gibi davranırlar, bazen etraflarındaki tüm titreşimlerden bunalmış hissederler. Ancak pratik yaparak herkes süptil enerjileri okumaya daha duyarlı olmayı öğrenebilir. Anahtar, içgüdülerinize ve içsel rehberlik sisteminize uyum sağlamaktır.

Yeni biriyle karşılaştığımızda potansiyel tehditleri, benzer değerleri ve duygusal uyumluluğu aramak için bilinçaltımızda onun enerjisini tararız. Bunu yaptığımızın farkında bile olmayabiliriz. Ancak bu ilk içgüdüsel tepkiler ve sezgisel isabetler, daha biz konuşmadan önce bize o kişi hakkında zengin bilgiler verir. Bu enerjik ipuçlarını doğru bir şekilde okuyabilme yeteneği, bizi olumlu ilişkilere doğru yönlendirmeye ve olumsuz etkilerden uzaklaşmaya yardımcı olabilir. Beceri ve tecrübeyle insanların enerji kalıplarındaki nüansları yakalamak daha kolay hale gelir.

Bilimsel Açıklamalar

Bilim, diğer insanların enerjisini nasıl algıladığımıza veya hissettiğimize dair bazı olası açıklamalar önerdi:

 • Ayna nöronlar – Bu uzmanlaşmış sinir hücreleri, hem biz bir eylem gerçekleştirdiğimizde hem de bir başkasının aynı eylemi gerçekleştirdiğini gözlemlediğimizde ateşlenir. Bu, neden bazen başkalarının duygularını ve enerjisini yansıtabildiğimize katkıda bulunabilir. Birinin bir duyguyu yaşadığını gördüğümüzde ayna nöronlarımız sanki o duyguyu biz de hissediyormuşuz gibi harekete geçer.
 • Beden dili ipuçları – Farkında olmadan insanlardan gelen vücut dilini, yüz ifadelerini, ses tonlarını ve diğer sosyal sinyalleri algılarız. Bu onların altta yatan duygusal durumları ve enerjileri hakkında fikir verebilir. Örneğin, kendinden emin bir şekilde duran biri, gergin bir şekilde eğilen birinden daha fazla pozitif enerji yansıtır.
 • Feromonlar – İnsanlar, başkalarının davranışlarını ve ruh hallerini etkileyebilecek kokusuz kimyasallar salgılarlar. Etkileri hafif olsa da bazı bilim insanları feromonların insanlar arasındaki enerji alanlarını algılamada rol oynayabileceğini düşünüyor. Belirli feromon imzaları, birinin enerjisiyle az çok uyumlu hissetmemize neden olabilir.
 • Fiziksel yakınlık – Birine yakın durduğunuzda, kişinin enerji algısını etkileyebilecek vücut sıcaklığı, duruş, bakış, feromon vb. faktörleri bilinçaltında tespit etmek daha kolay olabilir. Yakınlık muhtemelen empatik doğrulukta rol oynar.
 • Sezgi – Bilinçaltımız, bilinçli farkındalığımızın altındaki büyük miktarda duyusal bilgiyi ve geçmiş deneyimleri hızlı bir şekilde işler. Bu, insanların ve durumların enerjisi hakkında şaşırtıcı derecede doğru içgüdülere ve sezgisel önsezilere yol açabilir. Bu sezgisel bilgi işlemenin ardındaki mekanizmalar gizemli kalıyor.

Bu teoriler bilinçaltımızda tepki verdiğimiz duyusal ipuçlarını açıklamaya yardımcı olsa da, bazıları diğer insanların enerji alanlarını okumaya gelince daha fazlasının işin içinde olabileceğine inanıyor. Yine de ayna nöronlar ve beden dili gibi bilimsel faktörler, insanlar arasındaki enerji farkındalığını ve empatiyi kesinlikle bir dereceye kadar etkiliyor.

Başka Birinin Enerjisini Hissetmek
Başka Birinin Enerjisini Hissetmek

Psişik Teoriler

Birçok medyum ve enerji şifacısı, tüm insanların başkalarının enerjileriyle bağlantı kurabilecek enerjik auralara ve çakralara sahip olduğuna inanır. Bu teorilere göre, bazı insanlar başkalarının auralarını ve enerji alanlarını görsel olarak görme, sezgisel olarak hissetme veya enerjisel olarak deneyimleme konusunda doğal bir psişik veya empatik yeteneğe sahiptir.

İnsan aurasının, kişinin duygusal, fiziksel ve ruhsal durumları hakkında bilgi içeren, vücudu çevreleyen enerjik bir alan olduğu düşünülmektedir. Auraların kişiye göre farklı renk ve özelliklere sahip olduğu söylenmektedir. Medyumlar, bir kişinin aurasının boyutunu, rengini ve dokusunu görsel olarak gördüklerini veya enerjisel olarak hissettiklerini iddia ederler.

Çakraların vücutta bulunan enerji merkezleri olduğuna inanılmaktadır. Ana çakraların kökte, sakral bölgede, solar pleksusta, kalpte, boğazda, üçüncü gözde ve taçta bulunduğu düşünülmektedir. Bu çakralar açık ve hizalı olduğunda, enerjinin vücutta serbestçe akabileceği varsayılır. Ancak tıkalı çakraların enerji akışını kısıtladığı ve dengesizliklere neden olduğu düşünülmektedir.

Psişik teoriye göre, empatiler ve sezgiler, başka bir kişinin enerjisine, düşüncelerine ve duygularına dair içgörü kazanmak için çakraları ve auraları enerjisel olarak tarayabilir. Birinin çakraları tıkandığında veya aurası hasar gördüğünde, sıkıntı veya hastalık belirtisi olduğunda bunu hissedebileceklerine inanırlar. Medyumlar, çakraları ve auraları enerjik bir şekilde okuyarak, birinin varoluş durumunun altında yatan nedenleri anlayabileceklerini söylüyorlar.

Medyumlar ayrıca düşüncelerin başkaları tarafından alınabilecek enerji frekansları yaydığına inanırlar. Buna bazen telepati denir – başkalarının düşüncelerine ve enerji titreşimlerine psişik olarak uyum sağlama yeteneği. Empatların özellikle düşünceleri ve duyguları bu şekilde okuma konusunda yetenekli olduğu düşünülmektedir.

Genel olarak psişik teoriler, bazı insanların auralar, çakralar ve düşünce frekansları arasındaki duyu dışı enerjik bağlantılar yoluyla başkalarının içsel deneyimlerini görünüşte nasıl algılayabildiğine dair açıklamalar sağlar. Ancak bu kavramların hiçbiri bilimsel olarak doğrulanmamıştır.

Empat Özellikleri

Duygusal empati olarak da bilinen empati, başka bir kişinin duygularını hissetme, anlama ve onlarla ilişki kurma becerisini ifade eder. Empatlar, diğer insanların duygularına ve enerjisine olağanüstü derecede uyum sağlayan son derece hassas bireylerdir.

Empatlar doğası gereği şefkatli ve şefkatli olma eğilimindedir. Başkalarının duygularını kendilerininmiş gibi yaşarlar. Yakınlarındaki biri sıkıntıda olduğunda, empatiler kelimenin tam anlamıyla o kişinin acısını veya kaygısını hissedebilir. Çevrelerindeki kişilerin duygularını özümseme eğilimindedirler; kalabalıklarda veya son derece duygusal durumlarda sıklıkla aşırı uyarılır ve bunalıma girerler.

Akut hassasiyetleri nedeniyle, empatiler çoğu zaman kendi duyguları ile başkalarının duyguları arasında ayrım yapmakta zorlanırlar. Sosyal etkileşimlerden sonra stresi azaltmak için daha fazla yalnız zamana ihtiyaç duyabilirler. Empatlar genellikle içe dönüktürler veya duyguları yoğun bir şekilde işledikleri için yalnız aktiviteleri tercih ederler.

Gerçek empatiler, sözlü iletişim kurmak zorunda kalmadan insanları okuma ve onların zihinsel, duygusal ve hatta fiziksel durumlarını anlama konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir. Birinin ne düşündüğünü veya hissettiğini anlamak için beden dili, ses tonu ve yüz ifadeleri gibi ince ipuçlarına çok dikkat ederler. Başka birinin yerine geçme ve ilişki kurma yetenekleri, onların derin bağlantılar kurmasına yardımcı olur.

Son derece hassas ve empatik olmanın kendine has yetenekleri olsa da, empatilerin sağlıklı sınırlar koymayı öğrenmesi gerekir. Çok fazla duygusal yük üstlenme veya olumsuzluğun altında ezilme riskiyle karşı karşıyadırlar. Meditasyon, doğada vakit geçirmek ve duygu düzenleme tekniklerini öğrenmek gibi kişisel bakım uygulamalarıyla empatiler, enerjilerini korurken yeteneklerini de benimseyebilirler.

Negatif Enerjiyi Okumak

Bazı insanlar olumsuzluk yayıyor gibi görünüyor. Bu kötü titreşimleri tanımayı ve işlemeyi öğrenmek, empati sahibi ve hassas kişiler için önemli bir beceridir. Belirli insanlarla etkileşime girerken veya belirli ortamlara girerken vücudunuzun gönderdiği sinyallere dikkat edin. Bir karşılaşma sonrasında yaşanan kaygı, yorgunluk, baş ağrıları, karın ağrıları veya ani ruh hali değişiklikleri, negatif enerjiyi emdiğinizin göstergesi olabilir.

Sezginize güvenin. Birisi sizi ürkütürse veya onunla konuştuktan sonra kendinizi bitkin hissederseniz, dost canlısı görünseler bile vücudunuz düşmanca duyguları, kötü niyeti, kıskançlığı veya zehirliliği algılıyor olabilir. Enerjinizi tüketen, üstü kapalı iltifatlarda bulunan, sürekli şikayet eden veya öfke saçan insanlara dikkat edin. Onların titreşimleri, bir değişimden sonra kendinizi üzgün, depresif veya şüpheci hissetmenize neden olabilir.

Ayrıca olumsuzluklarla dolu veya baskıcı görünen ortamlara da dikkat edin. Bazı ofisler, evler veya kamusal alanlar geçmiş travmaların, acıların veya çatışmaların izlerini taşır. Enerji kalıcıdır, ruh hallerini ve duyguları etkiler. Bir yer gözle görülür derecede daha kasvetli veya daha çılgın hissediyorsa, hassasiyetiniz muhtemelen bu ağır titreşimleri kaydediyor demektir.

Pratik yaparak, negatif insanları veya ortamları, onların enerjisini emmeden önce hızlı bir şekilde tanıyabilir ve bunlara maruz kalma oranınızı en aza indirebilirsiniz. İçten gelen tepkilerinize güvenin ve kendinizi pozitiflikle çevrelemeye odaklanın.

Pozitif Enerjiyi Okumak

Duyguların bulaşıcı olabileceği söylentisinde doğruluk payı vardır. Mutlu, pozitif insanların yanında olduğumuzda çoğu zaman bu iyimser enerjinin bir kısmını absorbe etmekten kendimizi alamayız. Daha doğal uyum sağlayanlar için, belirli insanlardan veya ortamlardan yayılan pozitif enerjiyi gerçekten hissetmek mümkündür.

Beynimiz duygusal bulaşma için programlanmıştır. Araştırmalar, ayna nöronları içeren nörolojik bir süreç aracılığıyla bilinçaltımızda çevremizdekilerin ruh hallerine ve davranışlarına uyum sağladığımızı gösteriyor. Gülümseyen ve kahkaha atan birini gördüğümüzde bu bizim kendi zevk merkezlerimizi harekete geçirir.

Bazıları bu bilinçaltı duygu aktarımının ötesinde, mutlu insanların pozitif enerjisini bilinçli olarak hissetmenin de mümkün olduğuna inanıyor. Empat olarak tanımlananlar, bireyleri çevreleyen enerji alanlarını hissetme ve onların duygularını anlama yeteneğini tanımlıyor. Bilim henüz enerji alanlarını doğrulamamış olsa da davranışlarımızın başkalarını etkilediğini gösteriyor.

Olumlu insanların yanındayken farkındalığınızı kendi zihninizdeki ve bedeninizdeki hislere odaklamak, onların dışa dönük enerjilerine ilişkin algının artmasına yardımcı olabilir. Neşeli olmalarına yanıt olarak ruh halinizin yükseldiğini fark edin. Sıcaklık, mutluluk, heyecan veya sakin memnuniyet duygularına dikkat edin. Uygulamayla, doğal olarak hassas olanlar, başkalarının yüz ifadelerini veya vücut dilini bile gözlemlemeden önce, başkalarının benzersiz enerjik mutluluk titreşimlerini ayırt etmeyi öğrenebilirler.

Çevrenizdeki pozitif enerjiyi bilinçli olarak fark edebilmenin gücü vardır. Sizi neşelendiren ve yeniden şarj eden insanları ve ortamları aramanıza olanak tanır. Ayrıca kendi içinizde daha fazla pozitiflik geliştirmenize ve bunu başkalarıyla paylaşmanıza da ilham verebilir. Bilim insanın enerji alanlarını araştırmaya devam ederken, kendimizi iyimser, şefkatli insanlarla çevrelemeyi seçmenin hem zihinsel hem de fiziksel sağlık açısından ölçülebilir faydaları olduğunu zaten biliyoruz.

Enerji Koruması

Belirli insanların yanında ya da büyük kalabalıkların içindeyken kendini tükenmiş hissetmek pek çok hassas insan için ortak bir deneyimdir. Başkalarının enerjisini alabilme yeteneğine sahip olmak bir hediye olabilir ama aynı zamanda kendini koruma ve sağlıklı enerji sınırları oluşturma ihtiyacını da beraberinde getirir. Kendi enerjinizin tükenmesini önlemek için bir “enerji kalkanı” oluşturmanın çeşitli teknikleri vardır.

Görselleştirme basit ama güçlü bir yaklaşımdır. Vücudunuzu çevreleyen parlak beyaz veya altın ışıktan oluşan bir küre hayal edin. Bunu yalnızca pozitif enerjinin geçmesine izin veren aşılmaz bir engel olarak görün. Bu koruyucu kalkanı her gün veya zayıfladığını hissettiğiniz her an güçlendirin. Bir niyet belirlemek de önemlidir; yalnızca sevgi dolu enerjinin içeri girebileceğini ve olumsuz her şeyin saptırılacağını onaylayın.

Kendi enerji alanınızı düzenli olarak temizlemek başka bir önemli uygulamadır. Adaçayı veya palo santo ile lekelenmek, biriken enerjilerin ve takıntıların serbest bırakılmasına yardımcı olabilir. Ritüel tuz banyolarının da arındırıcı etkisi vardır. Banyo suyuna Himalaya veya Epsom tuzu ekleyin ve tuz kirleri çıkarırken rahatlayın. Siyah turmalin, obsidiyen ve hematit gibi kristaller, evinizin etrafına yerleştirildiğinde veya takı olarak takıldığında olumsuzluğu emebilir.

Enerjisel sınırlar koymayı öğrenmek de çok önemlidir. Kişisel alanınıza sahip olma hakkınız var. Birisi enerjinizi tüketiyorsa, kibarca etkileşimden kendinizi mazur görün. Toksik bireylerle geçirilen zamanı sınırlayın. Başkalarının sorunlarını veya duygularını kendinizinmiş gibi üstlenmekten kaçının. Pratik yaparak, hassas iç varlığınızı korurken açık kalpli kalabilirsiniz.

Koruma teknikleri, bunalmanıza gerek kalmadan empatik yeteneklerinizden faydalanmanızı sağlar. Enerji alanınızı temizlemeye ve niyet belirlemeye zaman ayırarak karşılaştığınız enerjileri filtreleyebilir, ışığınızı güçlü tutabilirsiniz.

Pozitifliği Artırma

Kendi enerjinizi olumlu bir yöne odaklamak etrafınızdakileri etkileyebilir. Pozitifliği dışarıya yansıttığımızda, başkalarının da hissedebileceği moral verici bir ortam yaratılır. Pozitif enerjiyi artırmak ve yansıtmak için bazı ipuçları:

 • Minnettarlık pratiği yapın. Her gün biraz zaman ayırıp neye minnettar olduğunuzu düşünün. Bu, zihninizi olumluya odaklar ve bu duygunun ruhunuza nüfuz etmesine izin verir.
 • Dikkatli olun. Geçmişe takılıp kalmak ya da gelecek hakkında endişelenmek yerine, şu anda kalın. Farkındalık sizi pozitifliğe odaklar.
 • İyiliği yayın. Karşılığında hiçbir şey beklemeden başkası için güzel bir şey yapın. Rastgele nezaket eylemleri olumlu dalgalanmalar yaratır.
 • Daha çok gülün. Kahkaha anında ruh halinizi iyileştirir ve kendinizi iyi hissettiren endorfin salgılar. Sizi gülümseten esprili durumları arayın.
 • Meditasyon yapın. Düzenli meditasyon, zihninizi olumsuzluklardan arındırır ve pozitifliğin daha özgürce akmasını sağlar. Günde 5-10 dakika bile fark yaratabilir.
 • Başarıyı hayal edin. Hedeflerinizi veya hayallerinizi gerçekleştirirken kendinizi hayal edin. Kendinizi iyimser, pozitif ve iyiliklerle çevrili biri olarak görün.
 • Olumlu şeyleri onaylayın. Her gün kendinize cesaret verici sözcükleri yüksek sesle söyleyin. Mutlu, dayanıklı, sağlıklı ve güçlü olduğunuzu onaylayın.
 • Olumsuz kendi kendine konuşmayı kontrol edin. İç diyalog olumsuz hale geldiğinde kendinizi yakalayın. Olumsuz düşünceleri bilinçli olarak olumlu düşüncelere dönüştürün.
 • Kinden vazgeçin. Bağışlama alıştırması yapın ve kırgınlıktan uzaklaşın. Kin tutmak kendi enerji akışınızı engeller.
 • İltifatlarınızı yayın. Başkalarına içten övgü ve onay sunun. Başkalarına iltifat etmek ikinizin de iyi hissetmesini sağlar.
 • Canlandırıcı müzik dinleyin. Kendinizi neşeli ve neşeli hissetmenizi sağlayan müzikle çevreleyin. Şarkılar ruh halinizi ve enerjinizi değiştirebilir.

Pozitifliği artırmaya yönelik küçük günlük adımlar, enerjiyi dışarıya yansıtma şeklinizi değiştirebilir. Önce içeriye odaklandığınızda, dış enerji alanınız daha fazla ışık yayacak şekilde dönüşür.

Pratik uygulamalar

Birinin enerjisini hissetmek veya okumak, günlük yaşamda birçok pratik kullanıma sahip olabilir. İşte bazı örnekler:

İlişkiler

 • Yeni biriyle tanıştığınızda, onun karakterine ve enerjisine dayalı niyetlerine dair sezgisel bir fikir edinebilirsiniz. Bu, etkileşimlerinizi yönlendirmenize yardımcı olabilir.
 • Mevcut ilişkilerde öfke veya kaygı gibi negatif enerjileri hissetmek, partnerinizin içsel durumu hakkında size ipucu verebilir. Daha sonra sorunları büyümeden önce çözebilirsiniz.
 • Partnerinizden gelen sıcak, pozitif enerjileri hissetmek, yakınlığı geliştirmenizi sağlar. Ne zaman desteğe ihtiyaç duyduklarını sezgisel olarak bilirsiniz.

İş

 • İş görüşmeleri sıklıkla sinir enerjisi yaratır. Sakin kalarak görüşmecileri rahatlatabilirsiniz.
 • Gergin enerjilerle yapılan toplantılar üretkenliği baltalar. Olumlu bir ruh halinin teşvik edilmesi ekiplerin işbirlikçi olmasını sağlar.
 • Patronunuzun takdirini hissetmek, işinizin değerli olduğunu bilmenize yardımcı olur. Onaylanmamayı algılamak, rotanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir.

Gündelik Yaşam

 • Kalabalık alanlar aşırı enerjiyle boğulur. Doğada dışarı çıkmak temizler ve yenilenir.
 • Bir mağaza veya restorandaki enerjiler çılgınca veya rahatsız hissedildiğinde, nezaketin çok büyük bir etkisi olur.
 • Farkında kalmak ama başkalarının enerjisinden uzak kalmak, olumsuz duyguları benimsemekten kaçınmanızı sağlar.

Başka bir kişinin enerjisini hissetme yeteneği, birçok olası açıklaması olan büyüleyici bir olgudur. Enerjileri algılamanın ardındaki mekanizmalar belirsizliğini korurken, sonuçları derindir.

Enerjinin farkında olmak, başkalarıyla etkileşimde bulunurken sezgilerimize ve içsel bilgeliğimize uyum sağlamamıza olanak tanır. Olumsuz etkilere karşı korunmaya ve olumlu bağlantılar bulmaya yardımcı olur. Enerji farkındalığını geliştirmek pratik gerektirir ancak daha derin kişisel bilgiye ve daha bilinçli ilişkilere yol açabilir.

Doğrudan bilimsel kanıt hala eksik olmasına rağmen, birçok kişi insan enerji alanlarının gerçek olduğuna ve algılanabileceğine inanıyor. Konsept, çakralar ve auralar hakkındaki eski öğretilerin yanı sıra kuantum fiziğindeki teorilerle de uyumludur. Şüpheciler, sözde enerji okuma yetenekleri için rasyonel açıklamaların bulunabileceğini savunuyor.

Nedeni ne olursa olsun, başkalarından gelen ince ipuçlarını hissetmeyi öğrenmek, sosyal etkileşimleri geliştirebilir. Daha empatik olmamızı, enerjimizi tüketen insanlardan kaçınmamızı ve kendimizi pozitif enerjiyle kuşatmamızı sağlar. Başkalarının ruh halleri ve durumları hakkında tam olarak nasıl bilgi aldığımız tartışmalı olabilir, ancak yaşamlarımız üzerindeki etkisi yadsınamaz.

Özetle, birisinin enerjisini hissetme kapasitesi, henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, farkındalığımız ve bağlantılarımız üzerinde güçlü çıkarımlara sahiptir. Bu yeteneği geliştirmek, ister psişik ister sezgisel olsun, dönüştürücü olabilir. Bu olguya açık ama anlayışlı bir zihinle yaklaşmak, daha kesin açıklamalar beklerken onun armağanlarından yararlanmamıza olanak tanır.

0 0 Puanlar
Yazıya Yıldız Vermek İster misiniz?
Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları Göster...
0
Düşünceleriniz Bizim İçin Çok Önemli... Yorum Yazmak İster misiniz?x