İçeriğe geç

Aura Ne Demek? Aura Nedir?

Aura Ne Demek? Aura Nedir?

Aura, bir kişiyi veya nesneyi çevreleyen ince, parlak bir radyasyon alanıdır. Aura kelimesi Yunanca nefes veya esinti anlamına gelen kelimeden gelir. Bazı insanların canlıların etrafında görebildiği veya hissedebildiği enerji alanını ifade eder.

Auraları görebilenler, onları vücuttan birkaç santimden birkaç metreye kadar uzanan, yumurta şeklinde ışık veya renk alanları olarak tanımlıyor. Aura, çakralar olarak bilinen vücudun enerji merkezlerinden yayılır ve kişinin sağlığını, duygularını ve ruhsal durumunu yansıtır.

Auralar çoğu insan tarafından görülemez. Ancak bazı doğuştan yetenekli medyumlar, medyumlar ve şifacılar bunları görebilir. Aura okuyucuları her auranın benzersiz olduğunu söylüyor, ancak çoğu kişinin fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal durumuna bağlı olarak benzer desen ve renkleri paylaşıyor. Dengeli çakralara sahip sağlıklı bir bireyin parlak, canlı bir auraya sahip olduğu söylenir.

Auraları görüntülemek pratik yapmayı ve gelişmiş bir sezgi duygusunu gerektirir. Aura okuyucuları gözlerini gevşetmeli ve bir kişinin veya nesnenin etrafındaki alana yumuşak bir şekilde bakmalıdır. Sonunda renkler, ışıklar veya enerji desenleri odak noktasına gelebilir. Auraları görme yeteneği bir gecede öğrenilemez, ancak çoğu kişi bunun zamanla ve psişik yetenekleri geliştirmeye adanmışlıkla geliştirilebileceğine inanır.

Özetle aura, canlıları çevreleyen süptil bir enerji alanıdır. Çoğu kişi için görünmez olsa da, bazı sezgiseller auraları bireyin sağlığını ve enerjisini yansıtan ışık veya renk alanları olarak görebilir. Auralar, onları tespit edebilenlere ilgi çekici bilgiler sağlar.

Tarih ve Kökenler

“Yaşam gücü enerjisi” veya aura kavramının dünyadaki birçok kültürde eski kökleri vardır. Auralara, enerji alanlarına veya süptil bedenlere yapılan atıflar Budizm, Hinduizm ve eski Mısır ve Yunan mistisizmi gibi dinlerde ve manevi uygulamalarda bulunabilir.

Upanişadlar gibi Vedik metinlerde ve kutsal yazılarda “ince beden”den ilk bahsedilenlerin bazıları 5.000 yıldan daha eskiye dayanmaktadır. Prana veya “yaşam gücü enerjisi” fikri birçok Doğu felsefesinde temel bir kavramdır. Çin’de qi veya chi kavramı, canlıların içinden akan enerjiyi ifade eder.

Antik Batı felsefesinde de auralar ve enerji alanları tartışılmaktadır. Yunan filozof Pisagor “astral beden” adını verdiği bir “enerji bedeni” hakkında yazmıştı. Yahudi, Hıristiyan ve İslam metinleri aynı zamanda manevi üstatları ve azizleri çevreleyen parlak enerji alanlarına da göndermeler içerir.

Yani aura kavramının kültürler arasında çok derin kökleri vardır ve süptil enerji alanları farklı terimler ve çerçeveler kullanılarak tanımlanır. Ancak fiziksel bedenin ötesine uzanan canlı bir enerjinin altında yatan fikir çok eskidir.

Aura Ne Demek? Aura Nedir?
Aura Ne Demek? Aura Nedir?

Auraları Görmek

Bazı insanlar, belirli kişilerin etrafında doğal olarak auralar gördüklerini iddia ederler. Auraların nesneleri veya insanları çevreleyen ince, puslu ışık veya renk alanları olduğu söylenir. Auraları görebilenler, bunların bir kişinin bedeninden yayıldığını, ruh halini, sağlığını veya karakterini yansıttığını söylüyor.

Az sayıda insan auraları görme konusunda doğuştan bir yetenekle doğduklarını iddia ederken, diğerleri aura görmenin pratik ve tekniklerle geliştirilebilecek bir beceri olduğuna inanıyor. Kişinin auraları algılama yeteneğini geliştirmeye yardımcı olduğu söylenen tekniklerden bazıları şunlardır:

 • Gözleri rahatlatmak – Bir nesneye veya kişiye, ayrıntıları görmek için çabalamadan yumuşak bir şekilde bakmak. Bu rahat odaklanma, çevresel görüşün hafif ışık veya renklere karşı daha duyarlı olmasını sağlar.
 • Çevresel görüşü kullanma – Bir kişiye doğrudan bakmak yerine odağın siluetinin kenarlarına kaydırılması. Auranın çevresel görüşte daha görünür olduğu söyleniyor.
 • Meditasyon – Meditasyon uygulamaları yoluyla zihni susturmak ve uyanık ancak rahat bir duruma ulaşmak. Bu bilinç durumu, süptil enerjilere karşı duyarlılığı artırabilir.
 • Zıt arka planlara bakmak – Auraları düz, açık renkli bir arka planda görüntülemek, onları daha belirgin hale getirebilecek kontrast sağlar. Siyah ve beyaz yaygın arka plan renkleridir.
 • Farklı aydınlatma koşullarının denenmesi – Yumuşak, akkor aydınlatmanın, auraları görmek için sert floresan ışıklara göre daha iyi olduğuna inanılıyor. Düşük ışık auraları daha görünür hale getirebilir.
 • Enerji hassasiyeti oluşturmak – Reiki veya Qigong gibi enerji çalışmaları yapmak, aura algısını artırabilecek daha güçlü sezgi ve süptil enerjiler hakkında farkındalık geliştirmeyi amaçlar.

Şüpheciler auraların varlığını destekleyen hiçbir bilimsel kanıtın olmadığını iddia ediyor. Ancak auraya inananlar, algılarını ve vizyonlarını geliştirmeyi dikkatli bir şekilde uygulayanlar tarafından görülebileceklerini hissederler. Gevşeme tekniklerinin ve enerji duyarlılığı egzersizlerinin tutarlı bir şekilde uygulanması, kişinin auraları görme konusundaki doğal kapasitesini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Renkler ve Anlamları

Aura, fiziksel bedeni çevreleyen birden fazla enerji katmanından oluşur. Her katman sembolik anlamlara sahip farklı renklerle temsil edilir. Yorumlar farklılık gösterse de, bazı renkler genel olarak kabul edilen çağrışımlara sahip olma eğilimindedir.

Bedene en yakın olan en içteki katman eterik auradır. Genellikle mavi veya grinin tonları olarak görülür. Mavi sakinliği, rahatlamayı ve aktif hayal gücünü temsil eder. Daha derin hüzünler genellikle manevi bir doğaya işaret eder.

Eterik aurayı çevreleyen duygusal auradır. Bu katman duyguları yansıtır ve yeşil, pembe, turuncu, kırmızı gibi renklerle temsil edilir. Yeşil şefkati, sevgiyi ve dengeyi gösterir. Pembe koşulsuz sevgiyi temsil eder. Turuncu, yaratıcı enerjiyi ve zihinsel çevikliği temsil eder. Kırmızı auralar tutkuya, saldırganlığa ve yoğun duygulara işaret eder.

Daha yukarıda düşünce kalıplarını yansıtan zihinsel aura bulunur. Yaygın renkler arasında sarı ve kahverengi bulunur. Sarı iyimserliği, umudu ve zihinsel uyarımı sembolize eder. Brown pratikliği, istikrarı ve dünyayla bağlantıyı öneriyor.

En dıştaki manevi aura kişinin yüksek benliğiyle ilgilidir. Mor, beyaz ve altın sıklıkla görülen renklerdir. Mor, yüksek bilinci ve manevi düşünceyi yansıtır. Beyaz saflığı ve gerçeği ifade eder. Altın aydınlanmayı ve ilahi korumayı ifade eder.

Aura renkleri genel anlamlara sahip olsa da yine de bireyin kendine özgü enerji ve deneyimlerine göre yoruma açıktır. Aura fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal durumların karmaşık bir kesişimidir.

Aura Katmanları

Auranın vücuttan uzanan 7 katmanı olduğu düşünülmektedir. Her katman varlığımızın farklı yönleriyle ilgilidir:

 • Fiziksel katman – Vücuda en yakın, en içteki katman. Fiziksel durumumuzu, sağlığımızı, canlılığımızı ve bedensel duyumlarımızı yansıtır.
 • Eterik katman – Sağlık aurası da denir. Yaşam gücü enerjisini ve canlılığı gösterir.
 • Duygusal katman – Duyguları, duyguları ve hassasiyetleri yansıtır. Ruh halimize göre sürekli değişir.
 • Zihinsel katman – Düşünceler, inançlar, akıl yürütme ve zekayla bağlantılıdır. Zihinsel odaklanmamızı yansıtır.
 • Astral katman – Arzular, yaratıcılık, sezgi ve maneviyatla ilişkilidir. Fiziksel ve ruhsal alemler arasında köprü kurar.
 • Eterik şablon – Eterik katman ve fiziksel bedenin planı veya şablonu. Geçmiş, şimdiki ve gelecekteki bilgileri barındırır.
 • Göksel katman – İlahi bilince bağlı en dıştaki katman. Manevi farkındalığı ve ilahi olanla bağlantıyı barındırır.

Her katman, genel enerji sistemimizin ve varlığımızın farklı bir bileşenine dair içgörü sağlar. Sağlıklı bir aura, her düzeyde dengeyi ve refahı gösteren net, canlı katmanlara sahiptir. Belirli katmanlardaki bozukluklar dikkat edilmesi gereken konulara işaret eder. Aura okuyucuları, aurayı renklerin etkileşimi, netlik ve katmanlar arasındaki dengeye dayalı olarak bütünsel olarak yorumlamayı amaçlamaktadır.

Aura Fotoğrafçılığı

Aura fotoğrafçılığı, insan aurasını filme çekmeyi amaçlamaktadır. Auraların varlığı tartışılırken bazıları özel teknikler kullanılarak fotoğraflanabileceğine inanıyor.

Aura fotoğrafçılığı genellikle özel bir kamera ve ortam kullanır. Denek, sensörlerle donatılmış bir kafa bandı takarak sade bir arka planın önünde oturuyor. Bu sensörler deneğin vücudundan ve çevresinden gelen elektrik sinyallerini algılar. Kamerada, bu sinyalleri fotoğrafın üzerine yerleştirilen renklere dönüştüren bir filtre bulunur. Kişinin etrafında beliren farklı renklerin, kişinin ruh hali, sağlığı, düşünceleri ve enerji alanı hakkında bilgi verdiği söyleniyor.

Kamera hem konunun normal fotoğrafını hem de aura görüntüsünü çeker. Bu iki fotoğraf daha sonra kişinin etrafındaki aura renklerini göstermek için birleştirilir. Taraftarlar, farklı renkli auraların manevi anlamları olduğuna inanıyor; örneğin mavi bir aura, sakinliği gösterebilir. Bununla birlikte, renkler gerçek bir enerji alanından ziyade kameranın programlamasına bağlı olduğundan, pek çok kişi aura fotoğrafçılığının geçerliliğine karşı çıkıyor. Ürettiği auralar kanıtlanmış olaylardan ziyade öznel yorumlardır. Bazıları aura fotoğrafçılığını ilgi çekici bulsa da doğruluğunu ve yeteneklerini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Bilimsel araştırma

Auraların varlığı bilim camiasında tartışmalıdır. Bazı çalışmalar vücudun etrafındaki enerji alanlarına ilişkin sınırlı kanıt sağlarken, araştırma önemli eleştirilerle karşı karşıya kaldı ve tekrarlanma konusunda eksiklikleri var.

Genel olarak çıplak gözle görülebilen auraların varlığına dair çok az bilimsel destek bulunmaktadır. Ana akım bilim adamlarının çoğu, aura izleme iddialarının sahte bilim olduğunu düşünerek aura kavramlarını reddediyor. Auraların var olduğuna dair hiçbir anatomik veya fizyolojik kanıt bulunmadığını iddia ediyorlar.

Aura okuyucularını test eden kontrollü deneyler olumsuz sonuçlar vermiştir. Çoklu testlerde katılımcılar, önyargıyı ortadan kaldıran kontrollü koşullar altında auraları göremediler. Bu, aura okumasının güvenilmez olduğunu ve bilimsel incelemede başarısız olduğunu göstermektedir.

Şüpheciler, aura fotoğraflarının iyi anlaşılmış optik illüzyonlara dayandığını öne sürüyor. Basit salon hileleri de auraları simüle edebilir. Bu, auraların bilimsel açıdan güvenilirliğini daha da zayıflatır.

Bilim adamlarının küçük bir azınlığı, auraların bir enerji alanını temsil ettiğine inanırken, bu, uç bir görüş olarak kalıyor. Aura algısını doğrulayan daha büyük, yüksek kaliteli çalışmalar eksiktir. Bilim camiasının çoğunluğu auraları tamamen batıl inanç olarak görüyor.

Genel olarak, bazılarının gördüğünü iddia ettiği auraların varlığını destekleyen çok az bilimsel kanıt vardır. Ana akım bilim insanları aura okuma konusunda oldukça şüpheci olmaya devam ediyor ve bunu ampirik desteği olmayan sahte bir bilim olarak görüyorlar. Auraların varlığını bilimsel açıdan kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacaktır.

Sağlık ve sıhhat

Bir bireyin aurasının sağlığını ve duygusal durumunu yansıttığı söylenir. Canlı, dolu bir aura sağlık ve enerjinin iyi olduğunu gösterirken, tükenmiş, loş bir aura hastalık veya yorgunluğa işaret edebilir. Uygulayıcılar auradaki bozuklukların fiziksel veya duygusal sorunların başlangıcını öngörebileceğine inanıyorlar.

Daha iyi sağlık ve refah için aurayı temizlemeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli uygulamalar vardır. Yaygın teknikler şunları içerir:

 • Aura temizliği: Bu, auradaki delikleri veya tıkanıklıkları onarmak, negatif enerjiyi ve takıntıları ortadan kaldırmak için enerji şifasını kullanır. Yöntemler aura spreyleri ve kristallerden uygulamalı iyileştirmeye kadar uzanır.
 • Çakra dengeleme: Çakralar aura katmanlarına bağlandıkça tıkalı çakraların açılması, enerjinin vücutta ve aurada serbestçe akmasını sağlar. Meditasyon, yoga, ilahi söyleme ve görselleştirme gibi aktiviteler çakraları dengeleyebilir.
 • Topraklama: Topraklama olarak da adlandırılan bu, fazla enerjinin vücuttan aşağıya, toprağa yönlendirilmesine odaklanır. Çıplak ayakla yürümek, yoga, nefes egzersizleri ve görselleştirmeler yer enerjisine yardımcı olur.
 • Koruyucu teknikler: Koruyucu görselleştirmeler, dualar, kristaller ve şifalı bitkiler enerji sızmasına karşı koruma sağlayabilir. Dağınıklığı temizlemek, elektroniği sınırlamak ve doğada vakit geçirmek de auranın koruyucu bariyerini güçlendirir.
 • Aura şarjı: Taze enerjinin getirilmesi auraya enerji verebilir ve yenileyebilir. Açık havada vakit geçirmek, egzersiz yapmak, şarkı söylemek veya meditasyon yapmak aurayı şarj eder. Işık terapisi, sesle şifa ve suya yakın zaman diğer şarj yöntemleridir.

Güçlü, canlı bir aura, enerji iyileştirme çerçevelerinde fiziksel ve zihinsel sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Ampirik kanıtlar sınırlı olsa da, çoğu rapor aura odaklı sağlık uygulamalarına katılmanın fayda sağladığını bildirmektedir.

Profesyonel hizmetler

Aura okuma ve şifa, birçok bütünsel ve ruhsal uygulayıcı tarafından sunulan uzmanlaşmış bir hizmet haline geldi. Auraları görebilenler genellikle birinin aurasını okumak ve onun enerjisi, duyguları, sağlığı ve yaşam yolu hakkında fikir vermek için seanslar düzenlerler. Aurayı denge ve refah yaratacak şekilde ayarlamayı amaçlayan aura şifacıları da vardır.

Bir aura okuma seansında, uygulayıcı sizi onların önünde oturtacak veya ayakta duracak ve genellikle aura fotoğrafçılığı teknolojisiyle desteklenen auranızı gözlemleyecektir. Varoluş durumunuza dair sezgisel bir anlayış kazanmak için aura katmanlarınızın renklerini, desenlerini, netliğini ve titreşimlerini analiz ederler. Bu, kişiliğiniz, ilişkileriniz, hedefleriniz, sağlığınız ve gelişim alanlarınız hakkında açıklayıcı bilgiler sağlayabilir.

Aura şifacıları auranızın temizlenmesini, dengelenmesini, onarılmasını veya enerjilendirilmesini sağlayabilir. Bu meditasyon, görselleştirme, kristaller veya uygulamalı şifa gibi enerjiye dayalı tekniklerle yapılır. Amaç, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığınızı desteklemek için auranızdaki dengesizlikleri ve tıkanıklıkları gidermektir.

Aura hizmetleriyle ilgilenenler, aura okuma ve enerji şifası konusunda eğitim almış deneyimli uygulayıcıları aramalıdır. Bu oldukça kişisel bir deneyimdir, dolayısıyla kendinizi rahat hissetmek ve güven oluşturmak önemlidir. Bir aura uygulayıcısı tüm sorunlarınızı çözemez, ancak benzersiz enerjiniz ve yaşam yolunuz hakkında kazandıkları içgörülere dayanarak ruhsal rehberlik, doğrulama ve destek sunabilirler.

Günlük Uygulamalar

Auraları anlamak, kişisel bilgi edinmemize ve ilişkilerimizi ve yaşamlarımızı birçok pratik yoldan geliştirmemize yardımcı olabilir. Kendi auramızın renklerine ve desenlerine uyum sağlayarak düşüncelerimizin, duygularımızın, enerji seviyelerimizin ve genel varoluş durumumuzun daha fazla farkına varabiliriz. Bu, gerektiğinde dinlenmeye zaman ayırmak ve auramız tükenmiş gibi görünüyorsa yeniden şarj olmak gibi ayarlamalar yapmamıza olanak tanır.

Auraları görmek aynı zamanda başkalarıyla olan bağlantılarımıza dair içgörü sağlar. Auraların ilişkilerde karışması ve çatışması, enerjisel düzeyde nasıl etkileşimde bulunduğumuzu ortaya çıkarır. Auralarımız senkronize mi, renk ve ritim açısından uyumlu mu? Yoksa uyumsuzlar mı, birbirlerini mi itiyorlar? Bu bilgi daha bilinçli, şefkatli bağları geliştirmemize yardımcı olur. Auraları okuyarak, birisinin ne zaman ekstra desteğe ihtiyacı olduğunu veya özgün benliğini yansıtmadığını da tespit edebiliriz.

Daha büyük ölçekte aura farkındalığı bize hepimizin bağlantılı olduğunu hatırlatır. Dışsal farklılıklara rağmen auralarımız insanlığın ortak enerji alanında birbirine karışır. Bu temel birliğe odaklanmak, daha fazla empati, nezaket ve anlayışla yaşamamıza ve birbirimizle ilişki kurmamıza yardımcı olabilir. Auralarımızdaki derin bilgeliğe uyum sağlayarak hem bireysel hem de kolektif olarak en büyük potansiyelimizin kilidini açarız.

0 0 Puanlar
Yazıya Yıldız Vermek İster misiniz?
Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları Göster...
0
Düşünceleriniz Bizim İçin Çok Önemli... Yorum Yazmak İster misiniz?x