İçeriğe geç

Telekinezi Ne Demek?

Telekinezi Ne Demek?

Telekinezi, aynı zamanda psikokinezi olarak da bilinen, fiziksel nesneleri fiziksel olarak dokunmadan, yalnızca zihin gücünü kullanarak hareket ettirmeye yönelik paranormal yeteneği ifade eder. “Telekinezi” kelimesi, Yunanca uzak anlamına gelen “tele” ve hareket anlamına gelen “kinesis” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Temel olarak telekinezi, nesnelerin zihinsel güç yoluyla uzaktan hareket ettirilmesi anlamına gelir.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da telekinezi yüzyıllardır insanoğlunu büyülemiştir. Telekinetik güçlere sahip insanların hikayeleri kültürler ve çağlar boyunca devam etti. İnsan zihninin maddeyi manipüle etmek için fizik yasalarını aşabileceği fikri huşu, korku ve şüpheciliğe ilham verdi.

Telekinezi ile ilgili en eski referanslardan bazıları, antik Çin ve Hindistan’daki 2000 yılı aşkın bir süre öncesine dayanan metinlerden gelmektedir. Bunlar genellikle keşişlerin, yogilerin ve nesneleri zihinleriyle havaya kaldıran veya hareket ettiren diğerlerini anlatan efsanevi hikayeler şeklini alıyordu. Katolik Kilisesi, Orta Çağ döneminde azizlerle ilişkili telekinetik olaylara ilişkin iddiaları belgeledi. 19. yüzyıla gelindiğinde, maneviyata olan ilgi yayıldı ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da telekinetik yetenekleri olduğunu iddia eden ortamlar ortaya çıktı.

Günümüzde telekinezi inancı hala yaygın. Filmlerden romanlara kadar kurguda popüler bir konu olmaya devam ediyor. Telekinezi etrafındaki tartışmalar, kuantum mekaniğini keşfeden fizikçilerden izleyicileri aldatan sihirbazlara, kişinin yeteneklerini uyandırma konusunda kendi kendine yardım rehberlerine kadar uzanmaktadır. Ancak bugüne kadar telekinezinin varlığı, kesin bilimsel kanıtları olmayan olağanüstü bir iddia olmayı sürdürüyor. Telekinetik güçlerin gerçek olup olmadığı konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Telekinetik Yeteneklerin Arkasındaki Teoriler

Telekinezi olasılığı, böyle bir yeteneğin nasıl işe yarayabileceği konusunda ilginç bilimsel soruları gündeme getiriyor. Hiçbir bilimsel teori telekinezinin var olduğunu kesin olarak kanıtlayamasa da, potansiyel olarak nasıl işleyebileceğine dair bazı fikirler öne sürüldü.

Kavramlardan biri, tüm maddeyi oluşturan küçük atom altı parçacıklarla ilgilenen kuantum mekaniğini içeriyor. Kuantum teorisine göre nesneler, doğrudan gözlemleninceye ve dalga fonksiyonları belirli bir duruma “çökene” kadar esasen aynı anda birden fazla konumda veya durumda olabilir. Bazıları, telekinezinin, bir kişinin bilinçli gözleminin, etrafındaki nesnelerin dalga fonksiyonu durumunu doğrudan etkilemesiyle çalışabileceğini teorileştirdi. Ancak ana akım fizik, insan bilincinin kuantum durumlarını bu şekilde etkileyebileceğine dair hiçbir kanıt bulamadı.

Telekinezi ile ilgili sözde bilimsel teoriler de çoktur, ancak bunlar sıkı testlerden veya yanlışlanabilirlikten yoksundur. Bazıları telekinezinin tüm canlıları çevreleyen evrensel bir enerji alanını manipüle ederek çalıştığını iddia ediyor. Diğerleri telekinezi kullanıcılarının nesneleri hareket ettirmek için psişik bir “güç” yansıtabileceğini söylüyor. Her ne kadar merak uyandırıcı olsa da, bu tür açıklamalar şu anda kabul edilen bilim alanının dışında yer alıyor.

Daha spekülatif teoriler, telekinezinin bilinmeyen fiziksel güçlerden, uzaysal çarpıklıktan veya bilimin henüz keşfetmediği diğer egzotik fiziklerden yararlanabileceğini öne sürüyor. Sonuçta, telekinezi güvenilir bir şekilde kanıtlanamadığı sürece, arkasındaki teorik mekanizmalar test edilebilir hipotezlerden ziyade varsayım olarak kalacaktır. İleriye dönük olarak, telekinezi araştırmalarının meşru bilim olarak kabul edilebilmesi için varsayımsal modellerden yanlışlanabilir deneylere geçmesi gerekecektir.

Telekinezi Ne Demek?
Telekinezi Ne Demek?

Telekinetik Güçlerin Ünlü İddiaları

Nesneleri yalnızca zihinle hareket ettirme yeteneği olan telekinezi, tarih boyunca birçok kişi tarafından iddia edilmiştir. En çok bilinenlerden bazıları şunlardır:

Nina Kulagina

Nina Kulagina (1926–1990), telekinetik yetenekleri olduğu iddiasıyla 1960’larda ün kazanan bir Sovyet medyumuydu. Deneyler sırasında, masanın üzerine önüne konulan küçük nesneleri hareket ettirebildiğini, kibritleri ve sigaraları çevirebildiğini ve küçük parçacıkları hareket ettirebildiğini iddia etti. Kulagina, Sovyetler Birliği’nde ünlü biri haline geldi ve gösterileri sırasında havaya uçan ve hareket eden nesneleri gözlemlediğini bildiren bilim adamları tarafından incelendi. Ancak James Randi ve diğer şüpheciler deneyleri uygun kontrollerin ve hileye karşı önlemlerin eksik olduğu gerekçesiyle eleştirdiler.

Uri Geller

Uri Geller (d. 1946), kaşık bükme gösterileriyle tanınan İsrailli bir illüzyonisttir. Sadece zihin gücünü kullanarak kaşıkları ve anahtarları bükebildiğini iddia ediyor. Geller, 1970’lerde yeteneklerini sergilediği TV programlarıyla ün kazandı. Ancak James Randi gibi eleştirmenler onu, etkilerini elde etmek için basit sihirbazlık numaraları kullanmakla suçladı. Geller’in psişik güçlere ilişkin iddiaları uzun süredir tartışılıyor, ancak kendisi doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu iddia ediyor.

Matthew Manning

Matthew Manning (d. 1955), İngiliz bir yazar ve sözde medyumdur. İddiaya göre çocukluğunda, evinin çevresinde nesnelerin kendi başlarına hareket etmesi gibi poltergeist benzeri faaliyetler sergilemeye başladı. Bir yetişkin olarak Manning, kapalı bir cam ampulün içindeki fırıldak çarkını hareket ettirebilmek de dahil olmak üzere telekinetik yeteneklere sahip olduğunu iddia etti. Ancak James Randi gibi şüpheciler onun yeteneklerini sihir numaraları veya illüzyonlar olarak değerlendirerek görmezden geldiler. Manning, iddia edilen yetenekleri ve paranormal araştırmaları üzerine birçok kitap yazdı. Ancak telekinetik güçlerinin somut kanıtı hala belirsizliğini koruyor.

Telekinetik Yeteneklerin Test Edilmesi

Telekinetik güçlerin varlığı onlarca yıldır tartışılan tartışmalı bir konudur. Telekinetik yeteneklere sahip olduklarını iddia eden kişiler, güçlerinin kanıtlanması veya çürütülmesi amacıyla çeşitli bilimsel test ve deneylere tabi tutulmuştur. Ancak bu testlerin sonuçları çoğu zaman sonuçsuz kalmış veya tartışmalı olmuştur.

En ünlü tekliflerden biri, sahne sihirbazı ve bilimsel şüpheci James Randi tarafından 1964’te kurulan Randi Ödülü’ydü. Randi, kontrollü deney koşulları altında telekinetik güçler gösterebilen herkese 1.000 $ ödül teklif etti. Ödül, Randi 2015’te emekliye ayrılana kadar on yıllar boyunca talep edilmedi. Ancak bazıları katı test protokollerinin adil olmadığını veya Randi’nin ödül parasını ödemekten kaçınmanın yollarını bulacağını iddia etti.

Parapsikologlar, kendi deyimiyle telekinetik üzerine laboratuvar deneyleri yürüttüler ve sadece zihinlerini kullanarak uzaktaki nesneleri etkileme veya hareket ettirme yeteneklerini ölçtüler. Bazı çalışmalar küçük ama istatistiksel olarak anlamlı etkiler gösteren olumlu sonuçlar vermiştir. Ancak bu çalışmaların sıkı kontrol edilen koşullar altında güvenilir bir şekilde tekrarlanmasının zor olduğu kanıtlanmıştır. Eleştirmenler, görülen etkilerin gerçek telekinetik yetenekten ziyade muhtemelen deneysel hatalar, duyusal ipuçları veya şanstan kaynaklandığını savunuyor.

Şüpheciler, telekinezinin, diğer açıklamaları dışlayan, uygun şekilde kontrol edilen bilimsel koşullar altında hiçbir zaman ikna edici bir şekilde kanıtlanmadığına dikkat çekiyor. Yakından incelendiğinde telekinezi zayıflıyor gibi görünüyor ve bu da birçok bilim insanının bunun gerçek bir fenomen olmadığı sonucuna varmasına neden oluyor. Telekinezi’nin insanların sahip olduğu gerçek bir psişik güç olarak değil, yalnızca kurguda ve performans sanatı olarak var olduğunu savunuyorlar. Tartışmayı çözüme kavuşturmak için daha sıkı kontrollerle daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Popüler Kültürde Telekinezi

Telekinezi onlarca yıldır kitaplarda, filmlerde ve TV şovlarında popüler bir tema olmuştur. Popüler kültürde telekinetik güçlere yapılan en dikkate değer referanslardan bazıları şunlardır:

Kitabın

 • Stephen King’in Carrie romanındaki ana karakter Carrie White, güçlü telekinetik yeteneklere sahiptir. Bu onun nesneleri hareket ettirmesine, yangın çıkarmasına ve zihniyle yıkıma neden olmasına olanak tanır.
 • Roald Dahl’ın yazdığı Matilda çocuk kitabında telekinetik güçler geliştiren ve bunları ailesine ve okul müdürüne şakalar yapmak için kullanan genç bir kız anlatılıyor.
 • Telekinezi, Harry Potter kitap serisinde karakterlerin sahip olabileceği büyülü yeteneklerden biridir. Profesör Severus Snape, Zihniyet ve Zihniyet konularında yeteneklidir ve bu onun zihinleri okumasına ve zihnini izinsiz girişlere karşı korumasına olanak tanır.

Filmler

 • Yıldız Savaşları‘ndaki Jedi’lar ve Sith’ler, Güç adı verilen telekinetik güçleri kullanır. Sadece düşünceleriyle nesneleri hareket ettirebilir, zihinleri etkileyebilir ve ışın kılıçlarını kullanabilirler.
 • Chronicle nesneleri zihinleriyle hareket ettirmelerine olanak tanıyan telekinetik yetenekler kazanan üç gencin hikayesini anlatıyor. Güçleri giderek daha güçlü ve yıkıcı hale geliyor.
 • 1984 yapımı Dreamscape filminde insanlar başkalarının rüyalarına girebiliyor ve nesnelerin ve silahların telekinetik projeksiyonlarıyla onları etkileyebiliyor.

Televizyon

 • Stranger Things dizisindeki Onbir, gizli bir hükümet laboratuvarında yaptığı deneylerden dolayı psikokinetik ve telepatik yeteneklere sahiptir.
 • Charmed, savaş sahneleri sırasında nesneleri ve iblisleri hareket ettirmek için telekineziyi kullanan çeşitli sihirli karakterlere sahiptir.
 • Heroes‘ta birçok karakter, telekinezi de dahil olmak üzere insanüstü yetenekler geliştirdiklerini keşfeder. Güçlerini iyi ve kötü amaçlar için kullanırlar.

Telekinezi Konusunda Şüphecilik

Tarih boyunca telekinetik güçlere dair pek çok iddiaya rağmen, ana akım bilim telekinezinin var olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı. Şüpheciler telekinetik yeteneklerden şüphe duymanın birkaç nedeni olduğunu öne sürüyor:

Bilimsel Kanıt Eksikliği

Telekinezinin gerçek olduğuna dair iyi belgelenmiş hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Telekinetik güç iddiaları, anekdotsal hikayelere veya kontrolsüz koşullar altındaki gösterilere dayanma eğilimindedir. Ancak sıkı, kontrollü bilimsel testler uygulandığında telekinezi konusunda ikna edici hiçbir kanıt ortaya çıkmıyor. Sağlam bilimsel kanıtların olmayışı telekinezi iddiasını zayıflatıyor.

Davacıların Gizli Amaçları

Birçok sözde telekinetiğin para, şöhret veya ilgi uğruna yeteneklerini taklit eden sahtekarlar olduğu keşfedildi. Bu genel olarak telekinezinin güvenilirliğine zarar verir. Güçleri olduğuna inananlar bile kendini kandırma veya yanılsama yaşıyor olabilir. Bazıları akıl hastalığından muzdarip olabilir ve sonuç olarak mantıksız iddialarda bulunabilir.

Alternatif Açıklamalar

Görünen telekinetik olayların genellikle daha mantıklı, paranormal olmayan açıklamaları vardır. Dokunulmadan hareket eden şeyler, cereyan, titreşim, statik elektrik vb. nedeniyle olabilir. Basit sihirbazlık numaraları telekinetik gibi görünebilir. Bilişsel önyargılar ve hüsnükuruntu, insanların rastgele olayları telekinezi olarak yanlış algılamasına yol açar. Kontrollü testler bu alternatifleri dışlıyor ve telekineziyi bulamıyor.

Sağlam kanıtların ve makul alternatif açıklamaların eksikliği göz önüne alındığında, telekineziye yönelik şüpheler bilim camiasında yaygın olmaya devam ediyor. İnananlar, uygun şekilde kontrol edilen koşullar altında telekinetik yeteneklerini ikna edici bir şekilde gösteremezler. Bunu yapabilene kadar, mevcut kanıtlara dayalı şüphecilik garantili görünüyor. Telekinezinin gerçek olarak doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Telekinezi Lehine Argümanlar

Telekinezi bilim camiası tarafından yaygın olarak mantıksız olarak değerlendirilse de, bazıları telekinezi gibi psişik yeteneklerin var olduğunu öne süren kanıtların olduğunu iddia ediyor. Telekinezi lehine öne sürülen bazı temel argümanlar şunlardır:

 • Laboratuvar deneyleri – Bazı laboratuvar testlerinin küçük ölçekli telekinetik etkileri gösterdiği iddia edilmiştir. Bunlar, üzerinde yoğunlaşılan nesnelerin ağırlığındaki veya sıcaklığındaki küçük değişiklikleri ölçen deneyleri içerir. Taraftarlar, ölçülen bu etkilerin normal şekilde açıklanamayacağını savunuyorlar.
 • Anekdotsal raporlar – Küçük nesneleri hareket ettirmekten zar atmayı değiştirmeye kadar telekinetik yetenekler sergileyen insanların birçok anekdotsal raporu vardır. Her ne kadar anekdot niteliğinde olsa da, savunucular bu açıklamaların onlarca yıldır devam ettiğini, bunları ciddiye almanın bir nedeni olarak gösteriyor.
 • Hükümetin ilgisi – Gizliliği kaldırılmış hükümet belgeleri, çeşitli istihbarat teşkilatlarının Soğuk Savaş döneminde telekinezi gibi psişik olayları araştırdığını göstermiştir. Bu, konuyu araştıran kaynakların harcanmasını garanti altına alacak kadar potansiyel kanıt gördüklerini gösteriyor.
 • Açıklayıcı güç – Bazı savunucular, telekinezi’nin poltergeist aktivite ve diğer anormal olaylar gibi şeyler için açıklayıcı güç sunduğunu iddia ediyor. Telekinezinin varlığı, gizemli olaylara ilişkin paranormal açıklamaları desteklemektedir.
 • Parapsikolojik çalışmalar – Bir dizi parapsikoloji araştırmacısı, kontrollü koşullar altında telekinetik yetenekleri gösterdiğini iddia ettikleri çalışmalar ürettiler. Bu çalışmaların deneysel kanıt sağladığı savunulmaktadır.

Her ne kadar sonuçsuz olsa da, savunucular bu kanıt kümesinin telekinezi olasılığını sıkı bilimsel yöntemler kullanılarak araştırmaya devam etmeye değer kıldığına inanıyor. Telekinezi’nin bir biçimde var olduğunu öne süren yeterince açıklanamayan olay ve veri noktasının bulunduğunu savunuyorlar. Telekinetik güçlere ilişkin iddiaları tam olarak test etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Telekinetik Güçler Nasıl Geliştirilir

Ana akım bilim telekinezi konusunda şüpheci olmaya devam etse de, birçok insan telekinetik yetenekler geliştirme fikrinden etkileniyor. Telekineziye inananlar genellikle kişinin zihin gücünü açığa çıkarmanın ve nesneleri yalnızca iradeyle hareket ettirmenin tutarlı pratik ve eğitim gerektirdiğini iddia eder.

Çoğu eğitim programı, zihinsel odaklanmayı geliştirmeyi amaçlayan meditasyon, görselleştirme ve konsantrasyon egzersizlerine odaklanır. Buradaki fikir, kişinin zihnini dikkat dağıtıcı şeylerden temizlemek ve arzu edildiği gibi hareket eden bir nesneyi yoğun bir şekilde görselleştirmektir. Bu derin konsantrasyon ve zihinsel enerji gerektirir. Düzenli pratikle bazıları, bir kuruş veya kağıt parçası gibi çok hafif nesneleri hareket ettirmede başarılı olduklarını iddia ediyor. Bununla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı telekinetik beceriler hala elde edilmesi zor.

Bazı teknikler, nesnenin hareketini görselleştirirken fiziksel olarak jest yapmayı içerir. Diğerleri ise daha hafif nesnelerle başlamanızı ve yavaş yavaş daha ağır nesnelere doğru ilerlemenizi önerir. Temel prensip, olasılıktan şüphe etmek yerine kişinin telekinetik yeteneklerine tamamen inanmasıdır. Şüpheciler, olumlu sonuçların muhtemelen yanılsama, sahtekarlık veya doğrulama yanlılığından kaynaklandığını savunuyor. Ancak inananlar, adanmış çalışmanın gizli telekinetik güçleri uyandırabileceğini düşünüyor. Araştırma henüz bu yetenekleri kesin olarak kanıtlamadı veya çürütmedi.

Genel olarak, telekinetik güçlerin geliştirilmesi zihniyet eğitimi, konsantrasyon ve görselleştirme egzersizlerine odaklanır. Her ne kadar bilim telekinezi konusunda ikna olmasa da bazıları bu süreci ilginç ve değerli buluyor. Zaman içinde tutarlı uygulama genellikle kişinin odağını ve iradesini geliştirmek için teşvik edilir.

Etik Hususlar

Telekinezi fikri dikkate alınması gereken önemli etik soruları gündeme getiriyor. Telekinezi gerçek olsaydı, bazı insanlara nesneleri hareket ettirme ve potansiyel olarak yalnızca zihinlerini kullanarak zarar verme yeteneği verirdi. Bu durum, bu gücün yanlış ellere geçmesi durumunda nasıl kötüye kullanılabileceği konusunda endişeleri artırıyor.

Bazıları telekinezinin, kötü niyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda şiddet eylemlerine veya diğer etik olmayan davranışlara yol açabileceğinden korkuyor. Örneğin, kişinin nesneleri zihniyle hareket ettirme yeteneği, bir kişinin başkalarına uzaktan fiziksel olarak saldırmasına olanak tanıyabilir. Uygun gözetim kurulmadığı takdirde bu, kamu güvenliği açısından risk oluşturur.

Başkalarının bedenlerini veya eylemlerini iradeleri dışında kontrol etmek için telekinezi kullanmanın etik açıdan kabul edilebilir olup olmadığına ilişkin ahlaki bir soru da var. Bu yetenek, telekinetiklere diğerleri üzerinde kolayca suiistimal edilebilecek önemli bir güç verecektir. Bu tür yeteneklerin kullanımına rehberlik etmek için zarar vermemeye ve rızaya odaklanan güçlü bir ahlaki çerçeveye ihtiyaç vardır.

Telekinezi’nin potansiyel tehlikeleri, düzenleme ve güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları gerektirmektedir. Telekinetik güçler bilimsel olarak doğrulansaydı, kamu politikasının kişisel özgürlüklerle zararı önlemek için gözetim ihtiyacını dengelemesi gerekecekti. Bu muhtemelen tartışmalı olacaktır ancak bu gücün etik ve insan haklarına zarar vermemesini sağlamak için gereklidir.

Genel olarak, telekinetik yetenek iddiaları ilgi çekici olasılıkları gündeme getiriyor ancak ahlaki çıkarımların derinlemesine düşünülmesini gerektiriyor. Telekinetik güçlerdeki herhangi bir gelişme, her şeyden önce zarar vermemeye, rızaya ve etik kullanıma öncelik vermelidir. Telekinezi, kendisine rehberlik eden etik bir çerçeveyle inanılmaz bir keşif olabilir, ancak böyle bir çerçeve olmadığında toplum için endişe verici riskler doğurur. Bu konu üzerinde düşünceli bir kamusal diyalog hayati önem taşımaktadır.

Telekinezi, tarih boyunca bazı insanlar tarafından iddia edilen tartışmalı ve kanıtlanmamış bir yetenek olmayı sürdürüyor. Telekinezi ile ilgili birçok anekdotsal anlatım olmasına rağmen, bilimsel testler bunun var olduğuna dair ikna edici kanıtları ortaya koymakta başarısız oldu. Sağlam kanıtların olmayışı, çoğu ana akım bilim insanının telekineziyi sahte bilim olarak reddetmesine yol açtı.

Ancak bazı parapsikoloji araştırmacıları telekineziyi araştırmaya devam ediyor ve zihnin maddeyi henüz anlamadığımız şekillerde etkilemesine olanak tanıyan bilinmeyen doğal güçlerin olabileceğini teorileştiriyor. Kuantum fiziğindeki ilerlemeler, parçacıklar arasında mesafe boyunca dolanıklık olduğunu gösteriyor ve bu da bilincin kendisinin fiziksel gerçeklikle bilimin henüz haritalandırmadığı şekillerde etkileşime girebileceği fikrine destek sağlıyor.

Telekinezinin varlığını kesin olarak kanıtlamak veya çürütmek için daha büyük örneklem boyutlarıyla daha sıkı bilimsel testlere ihtiyaç duyulabilir. Eğer gerçek örnekler kontrollü koşullar altında doğrulanabilseydi, fizik yasalarının ve insan bilincinin büyük ölçüde yeniden düşünülmesi gerekecekti. Şimdilik kesin olmasa da, soru gelecekteki araştırmalara açık olmaya devam ediyor. Telekinetik yeteneklere ilişkin herhangi bir keşif, zihin ve onun kullanılmayan olasılıkları hakkındaki anlayışımız üzerinde derin etkilere sahip olacaktır.

0 0 Puanlar
Yazıya Yıldız Vermek İster misiniz?
Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları Göster...
0
Düşünceleriniz Bizim İçin Çok Önemli... Yorum Yazmak İster misiniz?x