İçeriğe geç

Dört Mizaç Nedir?

Dört Mizaç Nedir?

Dört mizaç, insanların kişiliklerinin dört bedensel sıvı veya sıvıyla (kan, sarı safra, kara safra ve balgam) bağlantılı olduğunu öne süren eski bir tıp teorisine atıfta bulunur. Bu çerçeve, Hipokrat’ın bu sıvılardaki dengesizliğin ruh halinizi ve sağlığınızı etkilediğini öne sürdüğü Antik Yunan tıbbına kadar uzanır.

Teori daha sonra MS 2. yüzyılda her mizahı bir mizaç tipine bağlayan Galen tarafından geliştirildi. Dört mizaç türü şunlardır:

 • İyimser – kanla ilişkilendirilir ve dışa dönük, tutkulu ve sosyal olduğu düşünülür
 • Kolerik – sarı safrayla ilişkilendirilir ve hırslı, lider benzeri ve asabi olduğu düşünülür
 • Melankolik – kara safrayla ilişkilendirilir ve analitik, azimli ve iç gözlemsel olduğu düşünülür
 • Flegmatik – balgamla ilişkilendirilir ve rahat, huzurlu ve sessiz olduğu düşünülür

Bu çerçeve, baskın mizahınızın mizacınızı belirlediğini öne sürüyor. Bazı insanlar karışık olsa da çoğu kişi bu dört türden birine daha güçlü bir eğilim sergiliyor.

İyimser Mizaç

İyimser mizaç, dışa dönük, canlı, kaygısız ve konuşkan olmakla ilişkilidir. Bu mizaca sahip insanlar çoğu durumda eğlence arama eğilimindedir. Övgü ve olumlu destek almakla gelişirler. Uyarılma arzuları, bir deneyimden diğerine hızla geçmek istedikleri için dikkatlerinin dağılmasına da yatkın hale gelebilir. Her ne kadar sosyal ortamlardan keyif alsalar ve enerji verseler de yalnızlık onlara pek yakışmıyor.

İyimserler genellikle karizmatik, cana yakın ve ilgi çekici olarak tanımlanır. İnsanlara ve ilişkilere yönelirler. İyimserler hikayeler anlatmayı ve mizah ve zekalarıyla başkalarını eğlendirmeyi severler. Sözleriyle, yüz ifadeleriyle, vücut dilleriyle kendilerini ifade ederler. Bu canlı ve hareketli doğa insanları kendilerine çekiyor.

Çok dost canlısı olmalarına rağmen kaygısız doğaları bazen onları daha az güvenilir ve çalışkan kılar. İyimserler anda yaşadıkları için unutkan olabilirler ve takip etmekte zorlanabilirler. Düzenli rutin yerine kendiliğindenliği tercih ederler. İyimser insanlar bir şeye ilgilerini kaybettiklerinde hemen dikkatlerini çeken bir sonraki eğlenceli şeye geçerler.

Genel olarak iyimser mizaç her duruma neşe, heyecan ve enerji getirir. Dışa dönük, iyimser doğaları etraflarındakileri neşelendirir ve eğlendirir. Ancak yenilik arayışı aynı zamanda dikkatin dağılmasına ve derinlik eksikliğine de yol açabilir. İyimserler, canlı coşkularını kanalize edecek yapıya ve kararlılığa sahip olduklarında gelişirler.

Kolerik Mizaç

Kolerik mizaç, lider benzeri, azimli, iradeli, kararlı, hedef odaklı ve kişinin aklını açıkça söylemesiyle karakterize edilir. Bu mizaca sahip insanlar çok tutkulu olma eğilimindedirler ve fikirlerini dizginlemekte zorlanırlar.

Kolerikler doğuştan liderlerdir ve kontrolü ellerinde tutmak konusunda güçlü bir arzuları vardır. Rekabetçi, hırslı ve son derece üretkendirler. Çok fazla enerjileri vardır ve baskı altında gelişirler. Kolerikler harekete geçmeyi, hedefler koymayı ve işleri halletmeyi severler. İnisiyatif almaktan ve zorlukların tadını çıkarmaktan çekinmezler.

Öte yandan, kolerikler sabırsız olabilir ve rahatlamayı zor bulabilirler. Hedeflere ulaşma dürtüleri başkalarına baskıcı veya kibirli gelebilir. Koleriklerin güçlü egoları vardır ve iletişim kurarken empati kurmada veya başkalarının bakış açılarını görmede zorluk yaşayabilirler. Doğrudan konuşma tarzları duyarsız veya çatışmacı olarak algılanabilir.

Genel olarak, asabi mizaç büyük bir liderlik ve kararlılık getirir. Ancak asabilerin, zorba olarak görülmekten kaçınmak için insanlarla uğraşırken sabır, anlayış ve şefkat göstermesi gerekebilir. Kendilerine olan güvenleri ve tutkuları, başkalarına özen göstererek yoğunluklarını hafifletmeleri halinde onları liderlik etmeye çok uygun hale getirir.

Melankolik Mizaç

Melankolik mizaç analitik, detay odaklı, düşünceli olma eğilimindedir ve kendilerini yüksek standartlarda tutar. Genellikle aşırı düşünmeye ve çatışmalardan kaçınmaya eğilimlidirler.

Melankolikler gerçekleri ve mantığı takdir eden derin düşünürlerdir. Çevrelerindeki dünya hakkında anlayışlıdırlar ve çoğu zaman başkalarının gözden kaçırdığı şeyleri fark ederler. Anlayışlı gözlemleri, harekete geçmeden önce durumları iyice analiz etmelerine olanak tanır.

İş söz konusu olduğunda Melankoliklerin standartları çok yüksektir ve başkalarının gözden kaçırabileceği ayrıntılara dikkat ederler. İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını isterler ve dikkatsizce yapılan hatalara tahammül etmezler. Mükemmeliyetçilikleri onları, kusurları ve sorunları herkesten önce fark edebilen iyi sorun gidericiler yapar.

Ancak ayrıntılara aşırı odaklanmaları Melankoliklerin küçük meseleleri gereğinden fazla düşünmelerine yol açabilir. Analiz felci içinde kaybolup karar vermede zorluk yaşayabilirler. Melankolikler aynı zamanda iç huzurlarını korumak için çatışmalardan kaçınma eğilimindedirler. Kişilerarası sorunlarla doğrudan yüzleşmek yerine yalnız çalışmayı tercih ederler.

Genel olarak Melankolik mizaç, analizde, mükemmeliyetçilikte ve içgörüde güçlü yönler getirir. Ancak aşırı düşünme ve çatışmalardan kaçınma eğilimleri bazen sınırlayıcı olabilir. Melankolikler, kişisel farkındalık sayesinde birçok yeteneklerini en üst düzeye çıkarırken zayıf yönlerini de en aza indirebilirler.

Dört Mizaç Nedir?
Dört Mizaç Nedir?

Soğukkanlı Mizaç

Balgamlı mizaç sakin, uzlaşmacı, işbirlikçi ve tutarlı olmakla karakterize edilir. Flegmatikler pasif olma ve değişime karşı olma eğilimindedirler, aynı zamanda stresten de kaçınırlar.

Balgamlı kişiler genellikle rahat, huzurlu, sessiz, nazik, sempatik ve gözlemcidir. Oldukça sabırlı, sadık ve kararlıdırlar. Flegmatikler geleneğe, güvenliğe ve barışa değer verir.

Tutarlı, güvenilir, dikkatli, düşünceli, sakin, sabırlı, hoşgörülü ve iyi bir dinleyici olmak soğukkanlı mizacın bazı olumlu nitelikleridir. Onlar harika takım oyuncularıdır.

Bununla birlikte, balgamlılar aynı zamanda çok pasif, değişime dirençli, çatışmadan korkan, sosyal olarak kopuk, motivasyonsuz ve zaman zaman kararsız da olabilirler. Stres altında inatçı, karamsar ve tembel olabilirler.

Soğukkanlılar, işbirliğine değer veren istikrarlı ortamlarda iyi performans gösterir. Sabır, destek ve diplomasi gerektiren pozisyonlarda başarılı olurlar. Soğukkanlılar, doğru çevreyle eşleştirildiğinde sadık arkadaşlar ve güvenilir çalışanlar edinir.

Genel olarak, balgamlı mizaç, rahat, pasif ve uzlaşmacı doğaları sayesinde sakinlik, düzen ve güvenilirlik duygusu getirir. Onlar diğer daha heyecanlı mizaçları dengelemeye yardımcı olan barış yapıcılardır.

Kökenler

Dört mizaç modelinin kökeni Antik Yunan tıbbına ve felsefesine dayanmaktadır. Yunan hekim Hipokrat (MÖ 460-370) dört bedensel sıvıyı tanımladı: kan, sarı safra, kara safra ve balgam. Bu mizahlardaki dengesizliğin insanların ruh hallerini ve davranışlarını etkilediğine inanıyordu.

Daha sonra etkili Romalı hekim Galen (MS 129-216) Hipokrat’ın teorisini temel aldı. Dört mizahı dört temel niteliğe bağladı: sıcak, soğuk, ıslak ve kuru. Galen, bir kişide baskın olan mizahın belirlediği, karşılık gelen dört mizaç önerdi:

 • İyimser (kan) – sıcak ve dürtüsel
 • Kolerik (sarı safra) – sıcak ve çabuk huylu
 • Melankolik (kara safra) – umutsuz ve düşünceli
 • Balgamlı (balgam) – sakin ve duygusuz

Galen, her insanın kişiliğini şekillendiren baskın ve alt-baskın bir mizaca sahip olduğuna inanıyordu. Yazıları Orta Çağ ve Rönesans boyunca oldukça etkili olmaya devam etti ve modern dört mizaç modelinin temelini oluşturdu.

Modern Uygulama

Dört mizaç, yüzlerce yıl önce ortaya çıkmasına rağmen modern psikolojide, kariyer danışmanlığında, ilişkilerde ve kişisel gelişim çerçevelerinde referans alınmaya devam ediyor. Bugün mizaçların uygulanma yollarından bazıları şunlardır:

 • Kişilik testi: Mizaç testleri halen kariyer danışmanlığı, ilişki danışmanlığı ve kişisel gelişim bağlamlarında kullanılmaktadır. Myers-Briggs gibi testler, dört klasik mizaca uygun kişilik özelliklerini değerlendirir. Mizacınızı bilmek, güçlü yönler, zayıf yönler ve uyumluluk konusunda kişisel farkındalık sağlayabilir.
 • İlişkiler: Sizin ve partnerinizin mizacını anlamak, potansiyel çatışma alanları hakkında fikir verebilir ve doğuştan gelen eğilimlerinize dayalı olarak iletişimi ve uyumu geliştirmeye yönelik stratejiler sağlayabilir. Örneğin, asabi-melankolik bir çift, asabinin baskıcı doğası ve melankoliğin duyarlılığı nedeniyle anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalabilir.
 • Kariyer rehberliği: Kariyer yollarını doğal mizacın güçlü yönleriyle uyumlu hale getirmek, daha fazla iş tatmini ve başarıya ulaşmaya yardımcı olabilir. Örneğin, dışa dönük, enerjik iyimserler, araştırmayı veya teknik çalışmayı tercih eden detay odaklı, analitik melankoliklere karşı satış veya yaratıcı rollerde başarılı olabilir.
 • Kişisel gelişim: Bireyler mizaç eğilimlerini anladıklarında, büyüme alanlarını geliştirirken güçlü yönlerini de ortaya koyabilirler. İyimserler sosyalliklerini, kolerikler dürtülerini, melankolikler düşünceli doğalarını ve balgamlılar istikrarlarını kullanabilirler.
 • Liderlik gelişimi: Yöneticiler ve yöneticiler, mizaç içgörülerini uygulayarak çalışanları motive edebilir ve onlarla daha iyi iletişim kurabilir. Etkili bir lider, dört türün de güçlü yönlerini birleştirir.

Modern kişilik modelleriyle karşılaştırıldığında basit olmasına rağmen, klasik dört mizaç, günümüzde kişilerarası bağlamlarda kendini tanıma ve başkalarıyla ilişki kurma konusunda pratik bir çerçeve olmaya devam etmektedir. Mizaçlar, temel insan kişilik özelliklerini kodlamak için en eski sistemlerden biri olarak varlığını sürdürüyor.

Eleştiriler

Dört mizaç modeli, güçlü bir bilimsel temele sahip olmadığı için yıllar boyunca eleştirilere maruz kaldı. Kişilik psikolojisi insanlar arasındaki farklılıkları kabul ederken, dört farklı mizaca göre sınıflandırmanın kişilik özelliklerinin aşırı basitleştirilmesi olduğu düşünülmektedir.

Araştırma, kişiliğin dört türden daha karmaşık olduğunu ve kişiliği açıklık, vicdanlılık, dışa dönüklük, uyumluluk ve nevrotiklik spektrumlarında tanımlayan Beş Faktör Modeli gibi daha karmaşık modellerle daha iyi yakalandığını buldu.

Ek olarak, bir bireyin içindeki özellikler zamana ve duruma göre değişebilirken, dört mizaç modeli, türlerin gençlikten yetişkinliğe sabitlendiğini ima eder. Çocukları dört türden birine ayırmanın geçerliliği de sorgulanmıştır.

Bazıları dört mizacın kişilik ve davranıştaki nüansları yakalamakta başarısız olduğunu savunuyor. Eleştirmenler, modelin öngörü gücünden yoksun olduğunu ve mizaç türlerinin çok geniş olduğunu söylüyor. Kişinin mizacını belirlemenin ardındaki test metodolojisi de tekrarlanabilirlik ve öznel yorumlarla ilgili sorunlar açısından incelemeyle karşı karşıya kaldı.

Dört mizaç teorisi tarih boyunca varlığını sürdürürken ve kültürel olarak popüler olmaya devam ederken, uzmanlar bunun insan kişiliğinin karmaşık, çok yönlü doğasını aşırı basitleştirdiğini savunuyor. Model sağlam ampirik kanıtlardan yoksundur ve yerini büyük ölçüde daha karmaşık ve bilimsel olarak desteklenen kişilik çerçeveleri almıştır. Dört mizaç üst düzey bir anlayış sağlayabilir, ancak bu tipolojiyi doğrulamak ve geliştirmek için daha titiz araştırmalara ihtiyaç vardır.

Mizaç Testi

Bir kişinin dört mizaçtan hangisine en yakın olduğunu belirlemeyi amaçlayan çeşitli anketler ve değerlendirmeler vardır. Bu testler, mizacı deneyimlerin veya bilinçli seçimlerin bir sonucu olarak değil, sabit ve doğuştan gelen bir şey olarak görür.

En iyi bilinen mizaç testlerinden bazıları şunlardır:

 • Keirsey Mizaç Sıralayıcısı: Bu, David Keirsey’nin Myers-Briggs tipolojisini genişleten çalışmasından kaynaklanan en popüler mizaç değerlendirmelerinden biridir. 70 sorudan oluşuyor ve insanları dört mizaçtan birine göre sıralıyor.
 • DISC Değerlendirmesi: DISC değerlendirmesi Baskın, Etkili, Sabit veya Vicdanlı olmaya yönelik eğilimlerin belirlenmesine odaklanır. DISC modeli dört mizaca karşılık gelir ve “D”yi Kolerik, “I”yi İyimser, “S”yi Soğukkanlı ve “C”yi Melankolik olarak sınıflandırır.
 • Humm-Wadsworth Mizaç Ölçeği: Bu 240 soruluk envanter, katılımcıları dört mizaca ilişkin ölçeklere göre puanlar. Duygular, öz algı, bakış açısı ve değerlerle ilgili mizaç özelliklerini ölçmeyi amaçlamaktadır.
 • Yetişkin Mizaç Anketi: Mizacı kategorize etmek için “çaba gerektiren kontrol” düzeylerini ve Büyük 5 kişilik özelliğini gösteren 55 maddelik bir anket. Sorular duygusallık, aktivite, dikkat ve öz düzenleme ile ilgilidir.
 • Mizaç Düzenleyici Teorisi Anketleri: Bu değerlendirmeler Strelau’nun mizacı davranışın biçimsel özelliklerine bağlayan düzenleyici teorisine dayanmaktadır. Sorular canlılığı, azim, duyusal hassasiyeti, duygusal tepkiselliği, dayanıklılığı ve aktiviteyi ölçer.

Mizaç anketlerinin geçerliliği, kişilik özelliklerini dört tarihsel mizaca bağlamanın ardındaki teoriler gibi tartışılmıştır. Ancak bu anketler kişisel gelişim, ilişkilerin iyileştirilmesi ve işyeri dinamikleri açısından popüler olmaya devam ediyor. Kişinin doğal mizacını anlamak, başkalarıyla daha iyi işbirliği yapmak için kişisel farkındalık sağlayabilir.

Dört mizacı anlamak, anlamlı kişisel farkındalık ve kişisel gelişim sağlayabilir. İyimser kişi dışa dönük ve canlı, asabi kişi kararlı ve iradeli, melankolik kişi analitik ve içe dönük, soğukkanlı kişi ise rahat ve huzurludur. Kendi mizaç eğilimlerinizi bilmek güçlü, zayıf yönlerinizi ve eğilimlerinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

Mizaç teorisinin kökenleri eski tıpa dayansa da, dört tür günümüzde de yankı bulmaya devam ediyor. Uygun şekilde kullanıldığında mizaç çerçeveleri empatiyi artırabilir, ilişkileri geliştirebilir ve kişinin kendisi ve başkaları hakkında daha derin bir bilgiye sahip olmasına yol açabilir. Ancak mizaçlar katı kategorilerden ziyade genel eğilimler olarak görülmelidir. Bir bireyin benzersiz kişiliği birçok ek faktörü içerir.

Genel olarak, dört klasik mizaç, öz-düşünüm için yararlı bir model sağlar. Kendi mizacınızı belirlemek, etkileşim kurmanın, karar vermenin, stresle başa çıkmanın ve niteliklerinizi dengelemenin en uygun yollarını öğrenmenize yardımcı olabilir. Mizaç tek başına bir kişiyi tanımlamasa da eğilimlerinizin farkına varmak kişisel büyüme ve gelişmeyi güçlendirebilir.

0 0 Puanlar
Yazıya Yıldız Vermek İster misiniz?
Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları Göster...
0
Düşünceleriniz Bizim İçin Çok Önemli... Yorum Yazmak İster misiniz?x