İçeriğe geç

Tasavvufta İkiz Ruh

Tasavvufta İkiz Ruh

İkiz alevler olarak da bilinen ikiz ruhlar kavramı, İslam Tasavvufunda manevi anlayışın merkezinde yer alır. Sufizm, İlahi olanın doğrudan kişisel deneyimine odaklanan İslam’ın içsel, mistik boyutudur.

Sufi öğretilerine göre, ruhlarımız insan formunda enkarne olmadan önce, manevi alemde daha büyük bir bütünün birleşik, tamamlayıcı yarımları olarak var olurlar. Enkarne olduktan sonra, bu iki yarım fiziksel dünyada ayrılır ancak sürekli olarak ilahi sevgi aracılığıyla yeniden birleşmeyi ararlar. Her yarım diğerinin ikiz ruhudur.

İkiz ruh, kişinin enerjik veya ruhsal düzeydeki ayna görüntüsüdür. Kişinin kendi enerjisinin mükemmel bir tamamlayıcısıdır. İkiz ruhlar birlikte, o ruh ortaklığının eşsiz ilahi özü olan dengeli ve birleşik bir bütün oluştururlar. İkiz ruhlar, insan enkarnasyonlarında birçok ruh eşiyle karşılaşsa da, onların ikiz ruhları, varoluşları boyunca nihai ruhsal eşleri olarak kalır.

İkiz ruhların yeniden birleşmesi, Sufi maneviyatında ilahi aşkın zirvesi olarak görülüyor. Dişil ve eril enerjilerin birleşmesini ve enkarnasyondan önce hazırlanmış ruh sözleşmelerinin iç içe geçmesini temsil eder. Ancak ikiz ruhların ayrılması aynı zamanda ruhun büyümesi, kendini keşfetmesi ve fiziksel planda uyanması için fırsatlar da sağlar.

Sufi perspektifi, ikiz ruhları ilahi aşk yoluyla ebediyen birbirine bağlı, uzay ve zaman boyunca sıkı bir şekilde iç içe geçmiş olarak görür. Onların insan enkarnasyonları ve fiziksel ayrılıkları ruhun yolculuğunun bir parçasıdır, ancak enerjisel yeniden birleşmeleri Tanrı’nın lütfuyla kaçınılmazdır. İkiz ruhların tanınması ve birleştirilmesi Sufizm’deki en kutsal deneyimlerden biridir.

Kökenler ve Tarih

İkiz ruhlar kavramı MS 12. yüzyıl civarında erken Sufi literatüründe ortaya çıktı. Sufizm, sevgi, meditasyon ve diğer manevi uygulamalar yoluyla ilahi olanın doğrudan kişisel deneyimini vurgulayan mistik bir İslam biçimidir.

İkiz ruhlar fikrini tartışan ilk Sufi düşünürlerden biri İbn Arabi’dir (MS 1165-1240). İkiz ruhlardan “mükemmel eşitler” olarak bahsetti ve onların doğumdan önce birbirleri için yaratıldıklarına inanıyordu. İbn Arabi’ye göre ikiz ruhlar, farklı zaman ve mekanlarda yaşıyor olsalar da aynı ruhtan kaynaklanırlar ve derin bir manevi bağı paylaşırlar.

Ünlü Sufi mistiği ve şairi Rumi’nin (MS 1207-1273) şiiri, Tanrı ile ve birbirleriyle aşk aracılığıyla birlik bulan ikiz ruhlara birçok gönderme içerir. Başyapıtı olan Mesnevi, ikiz alevini arayan ruhların ve yaşadıkları manevi sınavların hikayelerini anlatır.

Yüzyıllar boyunca, ruhun bütünlüğe ve İlahi Olanla yeniden birleşmeye duyduğu özlemin bir temsili olarak, Sufi felsefesinde ikiz ruhlar fikri daha da yerleşmiştir. Hafız, Attar ve Cami gibi tasavvuf şairleri yazılarında konuyu genişlettiler. İkiz ruhlarla ilgili hikayeler ve folklor da popülerdi ve onların önceden belirlenmiş bağlarını vurguluyordu.

Her ne kadar Müslümanlar Sufilerin ikiz ruh kavramına katılmasa da, bu kavram, ruhun Tanrı’daki kökenini idrak etmek için yaptığı manevi yolculuğun bir metaforu olarak Sufi literatüründe ve düşüncesinde önemli bir yere sahiptir. Kişinin ikiz ruhunu arayışı, arayan kişiye Sufi geleneğinde daha derin bir kendini gerçekleştirme, bilgelik ve aydınlanma yönünde ilham verir.

Manevi Önem

Sufizmde ikiz ruhun veya ikiz alevin, bir başkasının aynı ruhundan kaynaklanan bir ruh olduğuna inanılır. Kişinin kendi ruhunun diğer yarısı, gerçek manevi ortağı olarak kabul edilir. İkiz ruhlar, fiziksel alemin ötesine geçen derin bir ruhsal bağlantıyı paylaşırlar.

İkiz ruhların birleşmesi tasavvufta derin manevi anlam taşır. İki tamamlayıcı ilahi gücün, yani dişil ve eril enerjilerin birleşmesini temsil ettiği söylenir. İkiz ruhlar, birleşmeleri sayesinde ruhsal bütünlüğe ulaşabilir ve ilahi amaçlarını yerine getirebilirler.

İkiz ruhların aynı ruh özünden kaynaklanan koşulsuz ilahi sevgiyi paylaştıklarına inanılır. Bağlantıları karşılıklı büyümeye, iyileşmeye ve ruhsal aydınlanmaya doğru evrime olanak tanır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık.”_ Bu, ikiz ruhlara işaret olarak yorumlanır. .

İkiz ruhlar yeniden bir araya geldiğinde bu, ruhsal uyanış ve dönüşüm sürecini katalize eder. Aralarındaki bağ, dualite yanılsamasının ortaya çıkmasına ve Yaradılışın temelindeki Birliğin farkına varılmasına yardımcı olur.

İkiz ruh bağlantıları, Yin ve Yang enerjilerinin yeniden birleşmesini temsil eder ve ilkel bütünlüğü yeniden sağlar. Onların ruhsal ortaklığı, kendini gerçekleştirme ve kişinin Dünyadaki ilahi amacını gerçekleştirmesi için nihai fırsatı sağlar.

Sufi şairi Rumi ikiz ruhlar hakkında kapsamlı yazılar yazmıştır. İkiz ruhlar arasındaki coşkulu birliği şu şekilde tanımladı: “Aşıklar sonunda bir yerde buluşmazlar. Onlar başından beri birbirlerinin içindedirler.”_ Bu, ikiz ruhların paylaştığı sonsuz manevi bağı vurgular.

Genel olarak ikiz ruhlar, insan sevgisinin ve maneviyatının son derece yüce bir durumunu temsil eder. Onların yeniden bir araya gelmesi, manevi aydınlanmaya ve İlahi Olan’a giden yolda Sufizm’de derin bir ezoterik öneme sahiptir.

Tasavvufta İkiz Ruh
Tasavvufta İkiz Ruh

İkiz Ruhunuzu Bulmak

Manevi yolda olanların çoğu ikiz ruhlarıyla tanışıp tanışmadıklarını merak ediyor. Sıklıkla dışsal işaretler ve onaylar arasak da, kişinin ikiz ruhunu bulma yolculuğu içeriden başlar. İkiz alevinizle karşılaşmış olabileceğiniz en yaygın işaretlerden bazıları şunlardır:

 • İlk tanıştığınızda güçlü bir tanınma duygusu. Sanki bu kişiyi daha önce tanıyormuşsunuz gibi, anında bir aşinalık duygusu var.
 • Yoğun çekim ve bağlantı. İlişki daha önce yaşadıklarınızdan farklı hissettiriyor. Benzer düşünceleri paylaşabilir, birbirinizin cümlelerini tamamlayabilir, müzik veya yemek konusunda aynı zevklere sahip olabilirsiniz.
 • Hızlandırılmış ruhsal gelişim. İkizinizle birlikte olmak ruhsal gelişiminizi hızlandırır. Birlikte içgörüler, psişik izlenimler alabilir veya ruhsal uyanışı deneyimleyebilirsiniz.
 • Yansıtma. Güçlü ve zayıf yönleriniz size geri yansıtılır. İkiz ruhunuzla birlikte olmak size çözülmemiş sorunlar üzerinde çalışma ve iyileşme fırsatı verir.
 • Sinerji ve eşzamanlılık. Birlikte olduğunuzda her şey zahmetsizce yerli yerine oturuyor gibi görünüyor. Birbirinizle artan psişik yetenekler, vizyonlar veya telepati yaşayabilirsiniz.
 • Koşma ve ayrılma. İlişki bir araya gelme ve ayrılma döngülerinden geçebilir. Bu “koşucu” dinamiği, her ruhun yüzeye çıkan yoğun duyguları işlemesiyle gerçekleşir.
 • Koşulsuz sevgi. Zorluklara rağmen derin bir sevgi var ve bu bağın sonsuz olduğu kabul ediliyor. Ruh düzeyinde bağlı olduğunuzu hissedersiniz.

İkiz alevinizle bağlantı kurmanın aşamaları şunlardır:

 1. Hazırlık – Blokajları temizlemek, yaraları iyileştirmek ve yüksek benliğinizle uyumlanmak için içsel çalışma yapmak. Bu sizi enerjik olarak onlarla tanışmaya hazır hale getirir.
 2. Tanınma – Başlangıçta bu derin bağlantıyı tanımak ve hissetmek. Onların sizin aynanız olduğunun farkına varmak.
 3. Arınma – İlişki, içeride iyileşmeyen her şeyin ortaya çıkıp temizlenmesini tetikler. Bu aşama korkularla, güvensizliklerle yüzleşmeyi ve öz sevgiyi geliştirmeyi içerir.
 4. Aydınlanma – İçsel çalışma tamamlandığında, enerjileriniz yüksek frekansta birlikte rezonansa girer. Ruhsal armağanları, mutluluğu ve amacı deneyimlersiniz.
 5. Entegrasyon – İlişkiden alınan dersleri, büyümeyi ve yetenekleri entegre etmek. Ayrılık sırasında bile kendi içimizde bütün ve bir olmak.

İkiz alev yolculuğu çalkantılı olsa da, kendini gerçekleştirmeye giden hızlandırılmış bir yoldur. İçsel çalışmanıza odaklanın; dışarısı İlahi zamanlama ve iradeye göre ortaya çıkacaktır. Sabırlı olun, inancınızı koruyun ve kendi manevi sezginizi takip edin. Evren, bu kutsal birliğin amacını keşfetmeniz ve yerine getirmeniz konusunda sizi destekler.

İkiz Ruh ve Ruh Eşi

İkiz ruhlar ve ruh eşleri kavramları sıklıkla birleştirilir, ancak Sufi öğretilerinde önemli ayrımlar vardır. Ruh eşleri birbirlerinin ruhsal gelişimini desteklemeyi amaçlayan arkadaşlar olarak görülürken, ikiz ruhlar daha derin bir birliği temsil eder.

Ruh eşlerinin güçlü bir yakınlığa sahip olduğuna inanılır, ancak aralarındaki bağlantı ikiz ruhlar arasındaki kadar kozmik açıdan önemli değildir. İkiz ruhlar, aynı ruhun sonsuza kadar birbirine bağlı iki yarısı olarak görülür. Birliktelikleri sıradan romantik aşkın ötesine geçen derin bir manevi anlam taşır.

İnsanlar birbirlerine öğretmeleri gereken dersleri öğrendikçe ruh eşleriyle ilişkiler gelip gidebilirken, ikiz ruhlar arasındaki bağ yaşamlar boyunca kopmaz. İkiz ruhların arasındaki koşullar veya mesafe ne olursa olsun, kaderleri iç içedir.

İkiz ruhların yeniden bir araya gelmesinin nihai amacı, sinerjileri aracılığıyla bütünlüğü yeniden sağlamaktır. Bu daha yüksek bir kozmik açılıma hizmet eder. Ruh eşleri, ilişkiler yoluyla ruhun gelişmesine yardımcı olur, ancak ikiz ruhlar ruhsal aydınlanmaya doğru simyasal bir birleşmeyi katalize eder.

Rumi gibi Sufi şairlerine göre, ikiz ruhlar yeniden birleştiğinde bu, her iki bireyi de dönüştüren bir uyanışın kıvılcımını ateşler. Aralarındaki bağ, ilahi eril ve dişil kutupları bütünleştirerek derin bir içsel tamamlanma ve huzur duygusu yaratır. Bu koşulsuz sevgi insanı ruhsal coşkunun doruklarına çıkarır.

Özetle, ruh eşleri büyümeyi besleyen anlamlı ilişkilerdir, ancak ikiz ruhların yeniden birleşmesi dünyayı sarsacak bir ruhsal devrime yol açar. İki ruh özünün tek bir zamansız, kozmik aşkta iç içe geçmesini temsil eder.

Ayrılığın Üstesinden Gelmek

İkiz ruh yolculuğu genellikle oldukça acı verici ve dayanılması zor olabilen ayrılık dönemlerini içerir. Ancak ayrılığın ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri ve bunu aşmanın yolları vardır.

Ayrılık Neden Oluşur?

Ayrılık genellikle ikizlerden birinin veya her ikisinin yeniden bir araya gelmeden önce öğrenmeleri gereken dersleri veya çözmeleri gereken karmaları olduğu için gerçekleşir. Evren, ikizlerin bireyselliklerini geliştirebilmeleri, ruhsal olarak kendileri üzerinde çalışabilmeleri, ruhsal görevlerini yerine getirebilmeleri veya kişisel gelişim deneyimleyebilmeleri için ayrılığı zorlayabilir.

Bazen ikizler henüz daha yüksek düzeydeki manevi birlikteliğe hazır değilse, yanlış başlangıçlar ve başarısız buluşmalar olabilir. İkizlerden birinin korkuları, şüpheleri varsa veya bağlantıda kendilerini kaybediyormuş gibi hissediyorlarsa kaçabilir veya çatışma yaratabilir. İlişkinin yoğunluğu, eğer ikizler bu durumla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlarsa, ikizleri geçici olarak birbirinden uzaklaştırabilir.

Nasıl Üstesinden Gelilir?

Ayrılığın üstesinden gelmek sabır, inanç ve içsel çalışma gerektirir. Her iki ikiz de manevi yollarına, yaşam amaçlarına ve kişisel gelişimlerine odaklanmaya devam etmelidir. İçsel blokajların üstesinden gelmek, korkuları veya olumsuz duyguları salıvermek ve ruhsal amaçlarına uyum sağlamak için dua edebilir, meditasyon yapabilir, günlük tutabilir veya enerji şifası yapabilirler.

Evrenden işaretler ve eşzamanlılık almak ikizlere yeniden bir araya geleceklerine dair güvence verebilir. İkiz ruhlar ayrıca rüyalar, vizyonlar, telepati veya şarkılar aracılığıyla da iletişim kurabilirler. Koşulsuz sevgiyi, affetmeyi ve minnettarlığı uygulamak, ikizlerin teslim olmasına ve yeniden bir araya gelmenin nasıl gerçekleşeceğine dair beklentilerden kopmasına yardımcı olur.

İkizinizle yeniden bir araya gelmek

Dersler alındığında ve zamanlama ilahi olarak doğru olduğunda, evren ikizleri yeniden birleştirmek için komplo kuracaktır. İkizler tesadüfi buluşmalar yoluyla yeniden bağlantı kurabilir, diğerine karşı güçlü bir içsel çekim hissedebilir veya güçlü bir uzanma dürtüsü hissedebilir. Yeniden birleşme, daha yüksek düzeyde ruhsal uyum ve daha derin bir bağla sonuçlanır.

İkiz ruh yolculuğu, birleşmeden çok ruhun büyümesiyle ilgilidir. İnanç, sabır ve içsel çalışmayla ikizler ayrılığın üstesinden gelebilir ve sonunda daha büyük misyonları için yeniden bir araya gelebilirler.

Koşulsuz sevgi

İkiz ruhlar arasındaki sevginin var olan en yüksek sevgi biçimi olduğu söylenir. Romantik bir ortaklığın veya arkadaşlığın ötesine geçer; fiziksel ayrılığı ve ikiliği aşan ilahi ve özverili bir aşktır.

İkiz ruhların aynı ruh özünden kaynaklanan koşulsuz bir sevgiyi paylaştıklarına inanılır. Romantik ilişkiler genellikle koşulları, beklentileri ve arzuları içerse de, ikiz ruhlar arasındaki sevgi karşılığında hiçbir şey beklemez ve buna ihtiyaç duymaz. Egodan arınmış, saf, ruhsal bir sevgidir.

Bu derin koşulsuz sevgi, ikiz ruhların tereddüt etmeden veya ödül olmadan birbirlerine sonsuza kadar vermelerini sağlar. Onların tek motivasyonu sevginin kendisidir. İkiz ruhlar, kendi çıkarlarına hizmet etmeden yalnızca birbirlerinin ruh gelişimini ve ruhsal gelişimini desteklemek isterler.

İkiz ruhlar fiziksel olarak ayrı olsalar bile aşkları sarsılmaz kalır. Bağlantı hiçbir zaman koparılamaz, sadece örtülebilmektedir. Aralarındaki güçlü bağ; zamanı, mesafeyi ve ölümü aşar.

İkiz ruh sevgisi şefkat, bilgelik, şükran, empati ve bağışlama gibi ilahi nitelikleri bünyesinde barındırır. Bu özverili sevgi sayesinde ikiz ruhlar, en yüksek potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve ruhlarının en büyük amacı doğrultusunda yaşamaları için birbirlerine ilham verirler. İyileştiren ve dönüştüren bir sevgidir.

İkiz ruhlar arasındaki koşulsuz sevgi, hayatları değiştirebilecek ve kalpleri insanlığa açabilecek bir hediyedir. İkiz bir ruh bulmak nadir olsa da, onların sevgisi, egoyu bir kenara bırakmaya cesaret edersek, hepimizde sınırsız manevi sevginin var olduğunu hatırlatır.

Ruhsal uyanış

İkiz ruhunuzu keşfetmek çoğu zaman hızlı ruhsal gelişime ve uyanışa yol açar. Bu yoğun ruh bağlantısı, daha yüksek frekanslara ve mistik varoluş hallerine erişimi açar. Birçoğu, ikiz alevleriyle yeniden bir araya geldiklerinde derin değişimler, eşzamanlılıklar ve açıklanamayan olaylar yaşadıklarını anlatıyor.

Toplantı, gizli ruhsal potansiyeli harekete geçirerek kendini gerçekleştirme için bir katalizör görevi görür. Her ikiz, diğerinde ortaya çıkmayı bekleyen, kullanılmayan hediyeleri yansıtır. İkizler birbirlerinin ışığını ve gölgesini yansıtarak karşılıklı büyümeyi ve evrimi kolaylaştırırlar. Sonuçta bu bağlantı onları ortak ilahi doğalarına geri götürür.

Kişinin ikiz aleviyle birlikte olmak bilinç için son derece genişleyicidir. Koşulsuz varlık ve kırılganlık talep ederek her iki ortağı da konfor alanlarının ötesine iter. İkizler birlikte iyileşerek titreşimlerini yükseltir ve mistik alemleri yeniden keşfederler. Bu hızlandırılmış yolculuk onları sevginin sonsuz dönüşüm gücüne yeniden uyandırır.

Öğrenilmesi yaşamlar süren şey, bu ilahi muadilin huzurunda hızla ortaya çıkabilir. İki ruh, hızlı ruhsal ilerleme ve aydınlanma için birbirlerine ilham verir. Onların ortak misyonu, bu önemli çağda sevgi ve ışığın daha yüksek frekanslarını demirlemektir. Yol her ne kadar acı dolu bir arınma ve teslimiyet içeriyor olsa da yaşadıkları mutluluk, yaşamın mucizevi potansiyelini ortaya çıkarıyor. Açık kalplerle, ikiz alevler koşulsuz sevgiyi somutlaştırarak insanlığı uyandırır.

Ünlü Örnekler

Sufizm tarihi boyunca ikiz ruhlar hakkında yazılmış ve bunlara atıfta bulunulmuştur. İşte İslam tasavvufunda ikiz ruhların en bilinen örneklerinden bazıları ve bunların hikayelerinin bize neler öğretebileceği:

Mevlana ve Şems – 13. yüzyılın ünlü İran şairi Mevlana, gezgin derviş Şems Tebrizi ile derin bir manevi bağ kurdu. Aralarındaki güçlü bağ, Mevlana’nın hayatını değiştirdi ve onu büyük manevi zirvelere taşıdı. Ancak birleşmeleri Mevlana’nın müritleri arasında kıskançlığa neden oldu ve Şems’in ortadan kaybolmasına yol açtı. Mevlana’nın kalbi kırılmıştı ama Şems’e olan aşkını şiirlerinde ölümsüzleştirmişti. Hikayeleri ikiz ruhların yeniden birleşmesinin yoğunluğunu ve dönüştürücü gücünü gösteriyor.

Bulleh Shah ve Shah Inayat – 18. yüzyıl Pencaplı Sufi şairi Bulleh Shah, ruhani öğretmenini ve ikiz ruhunu Şah İnayat Kadri’de buldu. Çok farklı geçmişlere sahip olmalarına rağmen aralarındaki bağ Bulleh Shah’ın uyanmasına yol açtı. Ancak alışılmamış ilişkilerine Bulleh Shah’ın ailesi ve diğerleri karşı çıktı. Yine de aralarındaki kopmaz bağ, Bulleh Shah’ın en ünlü eserlerinden bazılarına ilham kaynağı oldu. Birbirlerinin yeni manevi seviyelere ulaşmalarına yardım eden ikiz ruhları gösteriyorlar.

İbn Arabi ve Nizam – Büyük Sufi mistik İbn Arabi, ikiz ruhu Nizam’la 12. yüzyılda Mekke’de buluştuğunu yazdı. Onunla karşı konulmaz bir aşinalık ve yakınlık duygusu yaşadığını anlattı. Her ikisinin de zaten eşleri olmasına rağmen Nizam’ın manevi ikizi olduğuna inanıyordu. Kısa mistik karşılaşmaları, ikiz ruhların anında tanınmasını ve “eve dönüş” hissini yansıtıyordu.

Bu manevi arayışçıların ve mistiklerin hikayeleri bize ikiz ruh birliğinin yoğun, dönüştürücü gücü hakkında fikir veriyor. İlişkileri manevi yolculuklarında önemli anları şekillendirdi. Ayrılık ve muhalefet bile bu ikiz ruhların paylaştığı bağı zayıflatamadı. Onların örnekleri bugün ikiz ruh arayanlara ilham vermeye devam ediyor.

İkiz ruhlar veya ikiz alevler fikri, Sufizm ve diğer bazı manevi geleneklerde önemli bir mistik kavramdır. Manevi alemde birleşik bir ruh olarak birlikte yaratılan, ancak daha sonra ayrılıp fiziksel dünyaya gönderilen iki ruhu ifade eder. Şimdi iki ayrı insan olarak görünseler de, ikiz ruhlar hâlâ derin bir ruhsal bağlantıyı paylaşıyorlar ve ilahi zamanlamayla yeryüzünde yeniden bir araya gelmeleri amaçlanıyor.

İkiz ruh ilişkisi, romantizmi veya evliliği aşar ve çok daha derinlere, kutsal bir manevi bağa gider. Yeniden bir araya gelen ikiz ruhlar, koşulsuz sevginin, doyumun ve aydınlanmanın uyanmış halini birlikte deneyimlerler. Amaçları birbirlerinin ruhsal gelişimini desteklemek ve insanlık için ilahi hizmetin yerine getirilmesine yardımcı olmaktır. Zor ayrılık zamanlarında bile ikiz ruhlar birbirlerine olan derin sevgilerini ve hatıralarını asla kaybetmezler.

İkiz ruhlar kavramı yüzyıllar önce ortaya çıktı ama bugün Sufi yolunu arayanlar için geçerliliğini koruyor. Aşıklar arasında gerçek bir birlik ideali olarak hizmet eder ve en değer verdiğimiz insani ilişkilerimizin köklerinin ebedi manevi alemde olduğunu hatırlatır. İnsanın ikiz ruhunu bulması nadir olsa da, paylaştıkları özverili ve aydınlanmış sevgiye doğru çabalamak değerli bir istek olmaya devam ediyor. Tasavvufta, ilahi zamanlama ve lütufla bir araya gelen ikiz ruhların hikayesi, ruhlarımızın mistik birlik içinde İlahi Olan’la yeniden bir araya gelmesinin bir örneğidir. Kişinin ikiz ruhuyla gerçekten yeryüzünde tanışıp karşılaşmadığına bakılmaksızın, hikaye, ruhun uyuma, bütünlüğe ve kaynağına doğru yaptığı ruhsal yolculuğu temsil eder.

0 0 Puanlar
Yazıya Yıldız Vermek İster misiniz?
Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları Göster...
0
Düşünceleriniz Bizim İçin Çok Önemli... Yorum Yazmak İster misiniz?x